فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

اجتماع و روابط خانوادگي
روابط بين والدين و فرزندان
مادران و هنر خانه داري
تغذيه و رژيم غذايي سالم
بهداشت جامعه  و خانواده
بخش مخصوص کودکان
شعر و قصه مخصوص کودک
بازي مخصوص کودکان
 

مسائل حقوقي ، آسيبهاي اجتماعي ، مشکلات جوانان ، افزايش سن ازدواج

فرزندان طلاق ، فرهنگ شهرنشيني ، قوانين اجنماعي ، رعايت حقوق افراد در جامعه

 

مطابق آنچه كه در اصل 156 قانون اساسي آمده است قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و يكى از وظايف آن نيز "احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع است.

از نظر امام، برخورداري از حقوق اجتماعي در جامعه براساس تابعيت کشور است و تمام شهروندان ايراني از حقوق اجتماعي برخورداراند ودر اين زمينه، اقليت هاي مذهبي نيز همچون مسلمانان، از اين حقوق برخورداراند.

اصل سى و چهارم قانون اساسي:
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‏تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‏توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد، منع كرد.

حضرت امام خميني (ره) در حوزه آزادي احزاب و انجمنها و تشکيل اجتماعات اينچنين بيان فرموده اند:
کليه شهروندان حق دارند در گروه بندي هاي مختلف سياسي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي شرکت کنند. جلوگيري از اين حق مباينت آشکاري با آزادي دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندي، خطراتي براي نظم عمومي مستقر داشته باشد.

 

 حقوق عمومي

حقوق بشر | حقوق زنان | حقوق کودکان | حقوق شهروندي

 حقوق اداري و تجاري

انواع معامله | فسخ معامله |

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 حقوق شهروندي از ديدگاه امام خميني (ره) (سيد حسين ميري)
◊  حقوق فردي در قانون اساسي
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
 
◊ 
◊ 
◊ 
 
◊ 
◊ 
 
 
 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت