فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش خدمات
مراکز پزشکي و درماني
مراکز نظامي و انتظامي
مراکز قضايي و حقوقي
سازمانهاي دولتي
مراکز تجاري و اقتصادي
شرکتهاي خدمات شهري
 
 

سفارتخانه هاي خارجي ، سفارتخانه هاي ايران ، کنسولگريهاي ايران ، مراکز قضايي

داروخانه ها ، درمانگاه ها ، بيمارستانها ، مراکز نيروي انتظامي ، شهرداريها ، وزارتخانه ها ، ادارات دولتي

 
 

 وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي زير مجموعه

 
 

 +   وزارت جهاد کشاورزي

  ●   سازمان جنگلها

  ●   شبكه  شيلات ايران

  ●   موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي

  ●   سازمان امورعشاير

  ●   سازمان دامپزشكي

  ●   شركت سهامي پشتيباني دام كشور

  ●    تعاوني روستايي

  ●   سازمان امور اراضي

  ●   شركت سهامي شير ايران

  ●   شبكه گندم

  ●   موسسه پژوهشهاي اقتصاد کشاورزي

  ●   صندوق حمايت از سرمايه گذاري

  ●   شرکت تخصصي خدمات کشاورزي

  ●   معاونت توسعه منابع انساني و مجلس

  ●    صندوق بيمه محصولات كشاورزي

  ●   معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي

  ●   معاونت ترويج و نظام بهره برداري

  ●   سازمان نظام مهندسي کشاورزي

  ●   روابط عمومی

 
   
   
   
 

 وزارت نفت و سازمانهاي زير مجموعه

   
 
   
         
 

 وزارت کار و امور اجتماعي و سازمانهاي زير مجموعه

   
 
   
 

 وزارت صنايع و معادن و سازمانهاي زير مجموعه

   
 
   
 

 وزارت بازرگاني و سازمانهاي زير مجموعه

   
 
   
 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمانهاي زير مجموعه

   
 
   
 

 وزارت راه و ترابري و سازمانهاي زير مجموعه

   
 
   
 
 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت