فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول زمين شناسي
آموزش علوم زمين شناسي
نرم افزارهاي زمين شناسي
مراکز علمي و تحقيقاتي
سايتهاي زمين شناسي
گالري عکس زمين شناسي
 
 

معناى لغوى فسيل عبارت است از چيزى که از حفارى بدست آمده باشد. اما امروزه براى آن معناى ديگرى متصورند و آن را مدرک و دليلى شناخته شده از حيات گذشته مى دانند؛ به عبارت ديگر فسيلها ، اجساد و بقايا و آثار موجوداتى مى باشند که پس از مرگ در بين رسوبات دفن شده و همراه با آنها تحت تاثير پديده سنگ شدگى ( دياژنز ) قرار گرفته اند.

فسيلها انواع باقيمانده جانورى و گياهى نظير جسم حيوانات و استخوانهاى مربوط به آنها ، تنه گياهان قديمى و ساختمان شان ، کرمهاى نرم ، ستاره هاى دريايى و غيره ( از نقطه نظر تشريحى ) و آثار و مواد به جامانده از آنها نظير فضولات ، مدفوعات ، تخم ها ( آثار طبيعى ) و اثر لانه ها ، آشيانه ها ، رد پاها ( آثار مصنوعى ) را شامل مى شود و تمامى اينها بطور مستقيم توسط موجودات که در گذشته مى زيسته اند ، بوجود آمده اند.

فسيلهاى اثرى علائم غير مستقيم حيات هستند که توسط موجودات بر جاى گذاشته شده اند. جاى پاهاى دايناسور ، اثر نقب زدن کرمها ، اثرات ناشى از خزيدن تريلوبيت ها و ساير شواهد فرايندهاى حيات همچون فضولات و مدفوعات که بصورت فسيل در آمده اند همگى جزء فسيلهاى اثرى محسوب مى گردند.

گرايشهاى مختلف علم فسيل شناسى عبارتند از:
   فسيل شناسى و ژئوشيمى
   فسيل ها و ستون استاندارد زمين شناسى
   فسيل ها و زمين شناسى ساختمانى
   فسيل شناسى و تکتونيک صفحه اى
   فسيل شناسى پالئواکولوژى
   فسيل شناسى پالئوبيوژئوگرافى

 انواع فسيل

گاستروپودها | کنيداريا | دو کفه ايها | استروماتوپوريدا | مرجان ها | تريلوبيت‌ها

 


 فسيل چيست؟ (عليرضا پيشنماز احمدي)
 سيستم نامگذاري جهاني فسيل ها (مهدي داودي)
 گاستروپودها (gastropoda) حمد مهدي مالکي)
 تريلوبيتها جانواران دريايي دوران پالئوزوييك حمد مهدي مالکي)
◊  دو کفه ايها (Bivalves) حمد مهدي مالکي)
◊  استروماتوپوريدا (Stromatoporida) (مهدي داودي)
◊  کنيداريا (Cnidaria) حمد مهدي مالکي)
◊  گراپتوليت ها از فسيلهاي مهم اردوويسين و سيلورين (مالکي)
◊  بريوزوآ ، آمونيتها ، آرکئوسياتيدا ، آركئوسياتا (مهدي داودي)
◊  آثار روي سطوح چينه بندي حاصل از گسستگي هاي رسوبي
◊  مرجان ها (محمد مهدي مالکي)
◊  تريلوبيت‌ها و ساختمان بدني آنها (محمد مهدي مالکي)
 توصيف جنس هاي معروف و شاخص سنگواره هاي گياهي ايران
 طبقه بندي فولک و ايراد هاي وارد بر آن (م مالکي)
 تعيين سن سنگ ها بوسيله سنگواره هاي گياهي (م مالکي)
 جنس هاي شاخص سنگواره هاي گياهي موجود در ايران (مالکي)
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
 

آرشيو مطالب بخش فسيل شناسي

  1   2   3   4   5     18   18   18  

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت