فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول زمين شناسي
آموزش علوم زمين شناسي
نرم افزارهاي زمين شناسي
مراکز علمي و تحقيقاتي
سايتهاي زمين شناسي
گالري عکس زمين شناسي
 
 

زمين شناسي ساختماني از واژه Structral به معني ساختاري يا ساختماني و Geology به معني زمين شناسي گرفته شده است . پوسته زمين در طي تاريخ زمين شناسي يک واحد ثابت و غير متغيري نبوده است بلکه به کرات در برابر عوامل داخلي و خارجي در آن تغيير شکل ايجاد شده است. 

زمين شناسي ساختماني در بين ساير علوم زمين شناسي ، موقعيت خاصي را داراست. مثلا تهيه نقشه زمين شناسي محل ، بدون آگاهي به نوع ساختمانهاي منطقه ، غير ممکن است. زيرا بدون توجه به ساختمانهاي موجود ، ارتباط واحدهاي مختلف زمين شناسي امکان پذير نيست.

از سوي ديگر مواد معدني ، در ساختمانهاي خاص زمين شناسي متمرکز مي‌شوند. نفت و گاز طبيعي بيشتر در قسمتهاي بالاي تاقديسها جمع مي‌شوند، در بسياري موارد در اثر وجود گسلها و شکستگيها، گسترش ماده معدني در يک منطقه قطع مي‌شود و براي پيدا کردن مجدد آن ، آگاهي به مشخصات تکتونيکي منطقه، ضروري است.

آشنايي به وضعيت ساختماني منطقه، کمک موثري در مطالعه آبهاي زيرزميني است. زيرا گسلها و شکستگيها، مجراهاي مناسب جهت عبور آبهاي زيرزميني مي‌باشد. شناسايي دره ها و گسلهاي ناحيه، يکي از بهترين مراحل مقدماتي حفر تونلها و احداث سدها به شمار مي‌ايد.

 زمين شناسي ساختماني

گسلها ، درزه ها | زمين لغزشها | لندفرم ها | چينه شناسي | طاقديس | ناوديس | دسته درزه ها | تکتونيک | زلزله

 پديده هاي زمين شناسي

آبفشانها | گنبدهاي نمکي | گل فشانها | چشمه هاي آهکي

 

 

 


 شكست هيدروليكي (حميد عابدي)
 زلزله و تکتونيک (قسمت دوم) (سيد مجيد مير کاظميان)
 زلزله و تکتونيک (قسمت اول) (سيد مجيد مير کاظميان)
 تعيين ضخامت حقيقى طبقات حفارى شده (همايون مطيعى)
 انواع زمين لغزشهاي دامنه‌اي (عليرضا پيشنماز احمدي)
 مهاجرت نفت و تشکيل حوضه هاي نفتي (مهدي داودي)
◊  زمين شناسي سنگ مخازن نفت (مهدي داودي)
◊  نفت گيرها يا تله نفتي در مخازن نفت (مهدي داودي)
◊  تصاوير مرز هاي همگرا و چگونگي عملکرد مرز هاي فرو رانش
◊  گسل ‌هاى زاگرس ايران (محمد مهدي مالکي)
◊  گسل‎هاى ايران مرکزى (محمد مهدي مالکي)
◊  گسل هاي شمال و شمال غرب ايران (محمد مهدي مالکي)
◊  درزه ها (محمد مهدي مالکي)
◊  انواع چين ، نحوه ايجاد و روش هاي شناسايي آنها (م م مالکي)
◊  دستگاه هاي ابزار دقيق در زمين شناسي مهندسي
◊  برسي روشهاي شناسائي خاكهاي واگرا ( ع پيشنماز احمدي)
◊  رخدادهاى زمين ‎ساختى پرکامبرين کاتانگايى (م مهدي مالکي)
 انواع غارها، استالاكتيت و استالاگميت (قاسم موسوي)
 
 فرايند هاي سنگ ساز قاره ای
 ويژگى ‌هاى عمومى گسل‌هاى ايران (محمد مهدي مالکي)
 زمين شناسي ميدان نفتي مارون (محمد مهدي مالکي)
 چرخه ويلسون WILSON CYCLE (محمد مهدي مالکي)
◊  تصاوير مرز هاي همگرا و چگونگي عملکرد مرز هاي فرو رانش
◊  واحدهاي زمين ساختي و لرزه زمين ساختي ايران (م م مالکي)
◊  كافت‌هاي قاره اي (محمد مهدي مالکي)
◊  واحد هاي مهم تکتونيکي زمين (محمد مهدي مالکي)
◊  ساختمان هاي گنبدي (محمد مهدي مالکي)
◊  مشخصات تکتونيکي زمين (حرکات کوهزايي و خشکي زايي)
◊  آشنايي با رشته زمين شناسي ساختماني (م مهدي مالکي)
◊  رشته زمين شناسي مهندسي ژئوتکنيک  (م مهدي مالکي)
◊  تعيين استرين با استفاده از پوسته هاي اينوسراميد
◊  رخدادهاى زمين ‎ساختى سنوزوييک (محمد مهدي مالکي)
◊  لندفرم ها يا جريان هاي واريزه (سيد مجيد مير کاظميان)
 

آرشيو مطالب بخش زمين شناسي ساختماني

  1   2   3   4   5     18   18   18  

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت