فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول زمين شناسي
آموزش علوم زمين شناسي
نرم افزارهاي زمين شناسي
مراکز علمي و تحقيقاتي
سايتهاي زمين شناسي
گالري عکس زمين شناسي
 
 
 

آرشيو کل مطالب بخش زمين شناسي

 
 
 ساختارهاي رسوبي (مسعود بهرامي)
 کربونيفر در ايران (مسعود بهرامي)
 آزمايشات رسوب شناسي (مجتبي مهدي نيا)
 رسوب شناسي (مسعود بهرامي)
◊  ارتباط چينه نگاري زيستي و چينه نگاري سکانسي (م رستمي)
 واحدهاي زمين ساختي و لرزه زمين ساختي ايران (م م مالکي)
 ويژگى ‌هاى عمومى گسل‌هاى ايران (محمد مهدي مالکي)
 گسل ‌هاى زاگرس ايران (محمد مهدي مالکي)
◊  گسل‎هاى ايران مرکزى (محمد مهدي مالکي)
◊  آتشفشان شناسي (محمد مهدي مالکي)
◊  آتشفشان تفتان (محمد مهدي مالکي)
◊  آتشفشان دماوند (محمد مهدي مالکي)
◊  آتشفشان سهند (محمد مهدي مالکي)
◊  گسل هاي شمال و شمال غرب ايران (محمد مهدي مالکي)
◊  درزه ها (محمد مهدي مالکي)
◊  واحد هاي مهم تکتونيکي زمين (محمد مهدي مالکي)
◊  ساختمان هاي گنبدي (محمد مهدي مالکي)
◊  انواع چين ، نحوه ايجاد و روش هاي شناسايي آنها (م م مالکي)
◊  مشخصات تکتونيکي زمين (حرکات کوهزايي و خشکي زايي)
◊  آشنايي با رشته زمين شناسي ساختماني (م مهدي مالکي)
◊   رشته زمين شناسي مهندسي ژئوتکنيک  (م مهدي مالکي)
◊   منطقه نفت خيز گچساران (محمد  مهدي مالکي)
◊   زمين شناسي عمومي منطقه خور و بيابانک (م مهدي مالکي)
◊   انواع ماسه سنگ ها از نظر محيط تکتونيکي (م مهدي مالکي)
◊   دستگاه هاي ابزار دقيق در زمين شناسي مهندسي
  رخدادهاى زمين ‎ساختى پرکامبرين کاتانگايى (م مهدي مالکي)
◊   رخدادهاى زمين ‎ساختى سنوزوييک (محمد مهدي مالکي)
◊   رخدادهاى زمين ‎ساختى پالئوزوييک (محمد مهدي مالکي)
◊  جايگاه زمين‎ شناسى ايران (محمد مهدي مالکي)
◊  ويژگي‎هاى پوسته ايران زمين از نظر نوع، ضخامت و ايزوستازى
◊  ديرينه جغرافياى ايران (محمد مهدي مالکي)
◊  لندفرم ها يا جريان هاي واريزه (سيد مجيد مير کاظميان)
 رخدادهاى زمين ‎ساختى مزوزوييک (محمد مهدي مالکي)
◊  سنگ شناسي پركامبرين در ايران (محمد مهدي مالکي)
◊  الگوي ساختاري و زمين ريخت شناسي و موقعيت زون مکران
◊  نامگذاري دقيق و توصيف بيشتر ماسه سنگ‌ها (م مهدي مالکي)
◊  طبقه بندي فولک و ايراد هاي وارد بر آن (م مالکي)
◊  تعيين سن سنگ ها بوسيله سنگواره هاي گياهي (م مالکي)
◊  جنس هاي شاخص سنگواره هاي گياهي موجود در ايران (مالکي)
◊  تطابق در چينه شناسي (محمد مهدي مالکي)
 

آرشيو مطالب بخش زمين شناسي

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت