فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول زمين شناسي
آموزش علوم زمين شناسي
نرم افزارهاي زمين شناسي
مراکز علمي و تحقيقاتي
سايتهاي زمين شناسي
گالري عکس زمين شناسي
 
 
 

آرشيو کل مطالب بخش زمين شناسي

 
 
 
 
 
 
◊ 
 
 
 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊ 
◊   
◊   بررسي منشاء سولفيد هيدروژن در مخازن گاز طبيعي ايران (دکتراحمد رضا رباني- محمد يونسي)
◊   تكنولوژيهاي جديد در اكتشاف ذخاير هيدروكربوري (نادر نيک کام)
◊   زمين شناسي رسوبي (بهروز اسرافيلي ديزجي)
◊  مخازن نفتي و گازي مشترک ايران با کشورهاي همسايه در حوضه زاگرس (بهروز اسرافيلي ديزجي)
 الکترون پروب ميکرو آناليزر (الميرا حبيب اله)
◊   زاگرس غربي و مخازن هيدروکربوري آن (بهروز اسرافيلي ديزجي)
◊  اکتشافات مخازن جديد نفتي و گازي در ايران (الميرا حبيب اله)
◊  انواع مخزنهاي زمين گرمايي (صفيه اميديان)
◊  دوره هاي زمين شناسي، دوره کامبرين تا ترياس (وحيد توكلي)
◊  دوره هاي زمين شناسي، دوره کربنيفر (وحيد توكلي)
◊  دوره هاي زمين شناسي، مزوزوئيک و پالئوزئيک (وحيد توكلي)
 رخساره رسوبي: مفاهيم و کاربردها (وحيد توكلي)
◊  شكست هيدروليكي (حميد عابدي)
◊  انرژي زمين گرمايي (الميرا حبيب اله)
◊  مختصري از قنات بدانيم (الميرا حبيب اله)
◊  اهميت حركات نمكي در تشكيل منابع عظيم نفتي و گازي حوزه خليج فارس (الميرا حبيب اله)
◊  زمين شناسي مخازن هيدروكربوري ايران (ب اسرافيلي و ج رباني)
◊  زلزله و تکتونيک (قسمت دوم) (سيد مجيد مير کاظميان)
◊  زلزله و تکتونيک (قسمت اول) (سيد مجيد مير کاظميان)
 

آرشيو مطالب بخش زمين شناسي

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت