فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش شيمي
دانشگاه ها و اساتيد شيمي
آموزش علوم رشته شيمي
آموزش نرم افزارهاي شيمي
آموزش آزمايشهاي شيمي
پروژه هاي تحقيقاتي شيمي
مراکز تحقيقاتي شيمي
معرفي متخصصين شيمي
بانک مقالات رشته شيمي
رده بندي سايتهاي شيمي
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات شيمي
گالري عکسهاي شيمي

شيمي تجزيه ، شيمي معدني ، شيمي آلي ، شيمي نفت و گاز ، فناوري نانو

شيمي فيزيک ، شيمي پليمر ، بيوشيمي ، فتوشيمي ، شيمي مواد ، عناصر جدول مندليف ، بازرسي فني

 

شيمي فيزيک بخشي از علم شيمي است که در آن ، از اصول و قوانين فيزيکي ، براي حل مسائل شيميايي استفاده مي‌شود. به عبارت ديگر ، هدف از شيمي فيزيک ، فراگيري اصول نظري فيزيک در توجيه پديده‌هاي شيميايي است.

براي آشنايي بيشتر با علم شيمي فيزيک ، بايد با زير مجموعه‌هاي اين علم آشنا شويم و اهداف اين علم را در دل اين زير مجموعه‌ها بيابيم.

 

ترموديناميک شيميايي در عمل، برقراري چهارچوبي براي تعيين امکان پذيربودن يا خود به خود انجام شدن تحولي فيزيکي يا شيميايي معين است.

تمام واکنش‌هاي شيميايي ، اساسا ماهيت الکتريکي دارند؛ زيرا الکترونها ، در تمام انواع پيوندهاي شيميايي (به راههاي گوناگون) دخالت دارد. اما الکتروشيمي ، بيش ار هر چيز بررسي پديده هاي اکسايش- کاهش (Oxidation - Reduction) است. روابط بين تغيير شيميايي و انرژي الکتريکي، هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي حائز اهميت است.

سينتيک شيميايي عبارت از بررسي سرعت واکنش‌هاي شيميايي است. سرعت يک واکنش شيميايي را عوامل معدودي کنترل مي‌کنند. بررسي اين عوامل ، راههايي را نشان مي‌دهد که در طي آنها ، مواد واکنش‌دهنده به محصول واکنش تبديل مي‌شوند. توضيح تفضيلي مسير انجام واکنش بر مبناي رفتار اتم‌ها ، مولکول‌ها و يون‌ها را "مکانيسم واکنش" مي‌ناميم.

 

 ترموديناميک شيمي

آنتالپي | آنتالپي تشکيل | قانون هس يا قانون جمعبندي ثابت گرما | قانون نسبتهاي معين | آنتالپي تصعيد | ظرفيت گرمايي | گرماي ويژه | مقياس دماي کلوين | مقياس دماي فارنهايت | عدد کوانتومي مغناطيسي

 الکتروشيمي

الکتروشيمي | سلولهاي ولتايي يا سلولهاي گالواني | نيروي محرکه الکتريکي | الکتروليز (برقکافت) | رسانش الکتروليتي | رسانش فلزي | نمکهاي مذاب | الکترود شناساگر فلزي | الکترود شاهد | الکترودها با روپوش اسيدي | الکترودهاي بازي | الکترودهاي روتايل يا بي‌اکسيد تيتانيم

 سينتيک شيميايي

آنيون و کاتيون | نظريه جنبشي گازها | قانون رائول | محلول ايده آل | قانون هنري | خواص غلظتي | تقطير

 

 

 
 
 
 
 الکتروشيمي
◊  آشنايي با پيلهاي سوختي ( محمد نصر )
◊  شيمي فيزيک
◊  کاتاليزور و واکنش شيميايي (احمد ديانت)
◊  سرعت واکنش (احمد ديانت)
◊  جذب سطحي (غريبه)
◊  مبدل هاي حرارتي (ميلاد اكبري)
◊  يخچال نفتي (علي)
◊  آشکارسازها در کروماتوگرافي (محمد ابراهيمي)
 کاربرد سيالات فوق بحراني در صنايع غذايي (حميده بابايي)
◊  نقطه شبنم (احمد ديانت)
◊ 
◊ 
 
◊ 
◊ 
 
 
 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت