فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش شيمي
دانشگاه ها و اساتيد شيمي
آموزش علوم رشته شيمي
آموزش نرم افزارهاي شيمي
آموزش آزمايشهاي شيمي
پروژه هاي تحقيقاتي شيمي
مراکز تحقيقاتي شيمي
معرفي متخصصين شيمي
بانک مقالات رشته شيمي
رده بندي سايتهاي شيمي
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات شيمي
گالري عکسهاي شيمي
 

شيمي آلي بخشي از دانش شيمي است که بررسي هيدروکربن‌ها مي‌‌پردازد. به همين دليل به آن شيمي ترکيبات کربن نيز گفته مي‌شود. پسوند آلي يادگار روزهايي است که مواد شيميايي را بسته به اين که از چه منبعي به دست مي‌آمدند، به دو دسته معدني و آلي تقسيم مي‌کردند.
به موادي که از معادن استخراج مي‌شوند مواد معدني و به موادي که از منابع گياهي يا حيواني يعني از موادي که توسط موجودات زنده توليد شود، بدست آيد مواد آلي  گفته مي شود.

امروزه اگر چه هنوز بسياري از ترکيبات کربن به آساني از منابع گياهي و جانوري بدست مي‌ايند، وليکن بسياري از آنها نيز سنتز مي‌شوند. از ترکيبات گاهي از مواد معدني مانند کربناتها و سيانيدها سنتز مي‌شوند ولي غالباً از ساير مواد آلي تهيه مي‌گردند.
دو منبع بزرگ مواد آلي که از آنها مواد آلي ساده تأمين مي‌شوند، نفت و ذغال سنگ است. (هر دو اينها از مفهوم قديمي آلي بوده و فراورده تجزيه (کافت) گياهان و جانوران هستند). اين ترکيبات ساده به عنوان مصالح ساختماني، در ساختن ترکيبات بزرگ‌تر و پيچيده‌تر مصرف مي‌شوند.
مولکولهاي آلي شامل هزاران اتم شناخته شده‌اند، و ترتيب قرار گرفتن اتمها حتي در مولکولهاي نسبتاً کوچک بسيار پيچيده است. يکي از مسايل اصلي در شيمي آلي، آگاهي از طرز قرار گرفتن اتمها در مولکولها و يا تعيين ساختمان ترکيبات است.

اتمهاي کربن مي‌توانند به ميزاني که براي اتم هيچ عنصر ديگري مقدور نيست، به يکديگر بپيوندند. اتمهاي کربن مي‌توانند زنجيرهايي شامل هزاران اتم و يا حلقه‌هايي با اندازه‌هاي متفاوت ايجاد نمايند؛ زنجيرها و حلقه‌ها مي‌توانند داراي شاخه و پيوندهاي عرضي باشند.

به اتمهاي کربن اين زنجيرها و حلقه‌ها، اتمهاي ديگري که عمدتاً هيدروژن و همچنين فلويور، کلر، برم، يد، اکسيژن، نيتروژن، گوگرد، فسفر و ساير اتمهاي گوناگون مي پيوندد.

 

 آلکانها

شيمي آلي | نامگذاري آلکانها | خواص فيزيکي و منابع آلکانها | متان و اتان | ايزومرهاي کانفورماسيوني در آلکانها | دياگرام پتانسيل انرژي | کانفورمرها در اتان استخلاف شده | روشهاي تهيه آلکانها | واکنشهاي آلکانها | (SN2) واکنشهاي جانشيني | (SN1) واکنشهاي جانشيني | (SN1),(SN2) نقش حلال در | (SN1),(SN2) مقايسه واکنشهاي

 آلکنها و آلکينها

نامگذاري آلکين ها | استيلن | نامگذاري آلکنها | پايداري آلکنها | روشهاي تهيه آلکنها | E2 واکنشهاي حذفي | E2رقيبي برايE1 cb مکانيسم | E1واکنشهاي حذفي | E1وE2 مقايسه بين | واکنشهاي آلکنها | دي انها | واکنش جانشيني روي هيدروژن

 الکلها و اترها

ترکيبات آروماتيک | نامگذاري الکلها | روشهاي تهيه الکلها | واکنشهاي الکلها | اترها | روشهاي تهيه اترها | واکنشهاي اترها | اترهاي حلقوي

 انولها وانولاتها

تراکم آلدلي | تراکم آلدولي متقاطع | تراکم آلدولي درون مولکولي | تراکم کلايزن متقاطع | تراکم کلايزن | تراکم ديکمن | سنتز مالونيک استر | سنتز استو استيک استر | واکنش ويتيگ | واکنش مايکل | واکنش انولاسيون رابينسون | واکنشهاي ديگر از کربانيونها | الفا هالوژناسيون کتونها | آلکيلاسيون انولاتها | تشکيل و آلکيلاسيون انامينها

 مشتقات عاملي اسيدها

نامگذاري مشتقات اسيدهاي الي | واکنشهاي جانشيني نوکلئوفيلي | اسيد کلريدها | انيدريدها | استرها | آميدها | نيتريلها

 
 
 
 
 تشخيص و شناسايي قندها و نشاسته
 تست هاي شناسايي مواد الي (غريبه)
 سنتز اسپرين (غريبه)
 تست هاي شناسايي فنول ها (غريبه)
 هيدروکربن هاي اروماتيک (ليلا تاجيک)
 نامگذاري آلکين ها و خواص آنها
 ابرهاي اسيدي و سوراخ لايه ازن (مهدي مردآزاد)
 شيمي آلي چيست؟ (غريبه)
 نامگذاري آلکانها (محمد)
 کروژن چيست (روح اله دهقاني)
◊  انواع لکه‌ برها (احمد ديانت)
◊  گاز طبيعي، منابع و شکلهاي مختلف آن (صحي)
◊  مواد پليمری
◊  طبقه بندي پليمر ها از نظر شيميايي
◊  پلاستيكها و لاستيكها ( حامد منصف )
◊  ترکيبات آروماتيک
◊  چربيها ، روغن ها و اسيدهاي چرب (تقوا نوغاني)
◊  روش تهيه اسيد بنزوئيک از بنزوئين (غريبه)
◊  تست هاي شناسايي آمينها (غريبه)
◊  استون (احمد ديانت)
◊  تست هاي شناسايي کربوکسيليک اسيدها (غريبه)
◊  روش تهيه سيکلوهگزن (غريبه)
◊  شيمي مواد مورد استفاده در آتش نشانها (احمد ديانت)
◊  پلي اورتان ها (ونوس جهانسوز)
◊  تفلون چيست (ونوس جهانسوز)
 خواص فيزيکي و منابع آلکانها
◊  ولکانيزاسيون (احمد ديانت)
لايه ازون و سرواخ شدن آن (عليرضا پيشنماز احمدي)◊ 
◊  توليد چسپ (احمد ديانت)
◊  گاز متان و اتان
◊  تست هاي شناسايي الدهيد ها و کتون ها (غريبه)
◊  روش تهيه استانيليد (غريبه)
 
 

آرشيو مطالب بخش شيمي آلي     1     2      3      4      5      6      7      8      9      >>

 
 
 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت