فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش شيمي
دانشگاه ها و اساتيد شيمي
آموزش علوم رشته شيمي
آموزش نرم افزارهاي شيمي
آموزش آزمايشهاي شيمي
پروژه هاي تحقيقاتي شيمي
مراکز تحقيقاتي شيمي
معرفي متخصصين شيمي
بانک مقالات رشته شيمي
رده بندي سايتهاي شيمي
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات شيمي
گالري عکسهاي شيمي

شيمي تجزيه ، شيمي معدني ، شيمي آلي ، شيمي نفت و گاز ، فناوري نانو

شيمي فيزيک ، شيمي پليمر ، بيوشيمي ، فتوشيمي ، شيمي مواد ، عناصر جدول مندليف

 

شيمي معدني شاخه‌اي از دانش شيمي است که به بررسي، تحليل و تفسير خواص و واکنشهاي تمام عناصر، کاني ها (مواد معدني) و ترکيبات آنها بجز هيدروکربنها و اغلب مشتقات مي پردازد.

در اين رشته در مورد گستره وسيعي از موضوعات از جمله: ساختمان اتمي، بلورنگاري(کريستالوگرافي)، انواع پيوندهاي شيميايي اعم از پيوندهاي کووالانسي، يوني، هيدروژني و...، ترکيبات کوئورديناسيون و نظريه‌هاي مربوطه از جمله نظريه ميدان بلور و نظريه اوربيتال مولکولي، واکنشهاي اسيد و باز، سراميکها، تقارن مولکولي و انواع بخش‌هاي زيرطبقه الکتروشيمي (برقکافت، باطري، خوردگي، نيمه رسانايي و غيره) بحث مي‌شود.

 


در يک مفهوم گسترده، مواد معدني را مي‌توان در چهار طبقه تقسيم بندي نمود: عناصر، ترکيبات يوني، ترکيبات مولکولي و جامدات شبکه‌اي يا بسپارها.

عناصر  را مي توان به صورت گازهاي اتمي (Ar) و يا گازهاي مولکولي (H2)، جامدات مولکولي (S8 , P4) و يا جامدات شبکه‌اي گسترش يافته (الماس، گرافيت) و فلزات جامد (Co , W) و يا مايع (Hg , Ca) مشاهده کرد.
ترکيبات يوني در دما و فشار استاندارد همواره جامدند مانند ترکيبات يوني ساده(NaCl) که در آب يا ديگر حلالهاي قطبي محلول‌اند، اکسيدهاي يوني که در آب غير محلول‌اند و اکسيدهاي مختلط همچون اسپنيل (MgAl2O4) و سيليکاتهاي مختلف مانند CaMg(SiO3)2 و ديگر هاليدهاي دوتايي و در ترکيباتي که داراي يونهاي چند اتمي (کمپلکس) هستند.
ترکيبات مولکولي ممکن است جامد، مايع و يا گاز باشند. ترکيبات دوتايي ساده همچون UF6 , SO2 , PF3 ، ترکيبات پيچيده فلزدار همچون  PtCl2(PMe3)2 ، ترکيبات آلي فلزي که مشخصا پيوندهاي فلز به کربن دارندZr(Cn2C6H5)4 , Ni(CO)4
و در نهايت جامدات شبکه‌اي يا بسپارها

 

 ساختمان مولکولي

پيوند يوني | پيوند هيدروژني | ساختار لويس | (VSEPR)مدل دافعه زوج الکترون لايه الکترون لايه والانس | (VBT)تئوري پيوند والانس | (MOT)تئوري اوربيتال مولکولي | دياگرام اوربيتال مولکولي براي سيستمهاي جور هسته | دياگرام اوربيتال مولکولي براي سيستمهاي ناجور هسته | طيف فتو الکتروني ماورا بنفش

 شيمي توصيفي فلزات واسطه

نظامهاي کلي تناوبي | شيمي فلزات واسطه سنگين تر | مقايسه عناصر رديف اول بر اساس آرايش الکتروني

 تئوري گروه وتقارن در شيمي

عناصر تقارني و اعمال تقارن | صفحه تقارن و انعکاس | مرکز وارونگي | محور چرخشهاي متعارف و چرخشهاي متعارف | محور چرخشهاي نامتعارف و چرخشهاي نامتعارف | حاصلضرب اعمال تقارني | گروههاي نقطه اي تقارن | روشي براي طبقه بندي مولکولها بر حسب تقارن

 شيمي اسيد - باز

اسيد فسفريک | تعريف برنشتد-لوري | تعريف لويس | تعريف لوس-فلود | تعريف سيستم حلال | تعريف کلي | قدرت نسبي اسيد-باز و عوامل موثر | بازها و اسيد هاي نرم و سخت | پارامترهاي ترموديناميکي اسيديته | حلالهاي که به عنوان اسيد باز رفتار مي کنند

 شيمي کئورديناسيون

تئوري زجيري بلومسترند-جرگنسن | تئوري کئورديناسيون ورنر | اعداد کئورديناسيون2تا9 | اعداد کئورديناسيون بالاتر | نامگذاري کمپلکسها به روش ايوپاک | انواع ليگاند و علامتهاي اختصاري آن | انواع ايزومري در شيمي کئورديناسيون | (EAN) قاعده عدد اتمي موثر | خواص مغناطيسي کمپلکسها | نظزيه پيوند والانس | (CFT) نظريه ميدان کريستال يا بلور | 10Dqاندازه گيري | ‍‍CFSEانرژي پايداري ميدان بلور | اثرات ترموديناميکي چنددستگي ميدان بلور | کئورديناسيون هشت وجهي در مقابل چهاروجهي

 

 
 
 
 
 جوهر نامرئي چيست؟ (احمد ديانت)
◊  عدد آووگادرو
◊  پيوند يوني (عليرضا پيشنماز احمدي)
◊  پيوند هيدروژني و نقش آن در زندگي (رضا موسوي)
◊  سنتز کربونيلهاي فلزي (شيميست)
◊  رزين‌هاي مبادله کننده يون
◊  عنصر فلوئور F و تاريخچه کشف آن
◊  طيف نشري خطي اتمها (فريبا خوش سير)
◊  توليد آب سنگين، مراحل و کاربردها (احمد ديانت)
 اسمز معکوس (محسن حيدري)
◊  اسيد فسفريک
◊  طيف سنجي پراش پرتو اشعه ايکس يا آزمايش XRD (م. شاکرمي)
◊  روش فلورسانس پرتو يا آزمايش XRF (م. شاکرمي)
 
◊ 
◊ 
 
 
 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت