فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش شيمي
دانشگاه ها و اساتيد شيمي
آموزش علوم رشته شيمي
آموزش نرم افزارهاي شيمي
آموزش آزمايشهاي شيمي
پروژه هاي تحقيقاتي شيمي
مراکز تحقيقاتي شيمي
معرفي متخصصين شيمي
بانک مقالات رشته شيمي
رده بندي سايتهاي شيمي
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات شيمي
گالري عکسهاي شيمي
 

کنترل کيفيت محصولات صنعتي و غير صنعتي به کمک علم شيمي تجزيه، جايگاه ويژه‌اي در توسعه علوم مختلف به عهده دارد. طراحي دستگاه هاي بهتر و فهم کامل مکانيسم فرايندهاي تجزيه‌اي، موجب بهبود حساسيت، دقت و صحت روشهاي تجزيه‌اي مي‌شوند.

بايد توجه داشت که اگر چه روشهاي جديد تيتراسيون مانند کريوسکوپي ، Pressuremetriz ، روشهاي اکسيداسيون _ احيايي و استفاده از الکترود حساس فلوئوريد ابداع شده‌اند، هنوز از روشهاي تجزيه وزني و تجزيه جسمي (راسب کردن ، تيتراسيون و استخراج بوسيله حلال) براي آزمايشهاي عادي استفاده مي‌شود.

 


به هر حال در چند دهه اخير ، تکنيکهاي سريعتر و دقيق‌ترِي بوجود آمده‌اند. در ميان اين روشها مي‌توان به اسپکتروسکوپي ماده قرمز ، ماوراي بنفش و اشعه X اشاره کرد که از آنها براي تشخيص و تعيين مقدار يک عنصر فلزي با استفاده از خطوط طيفي جذبي يا نشري استفاده مي‌گردد. ساير روشها عبارتند از:

کالريمتري (رنگ سنجي) که به توسط آن يک ماده در محلول بوسيله شدت رنگ آن تعيين مي‌شود.
انواع کروماتوگرافي که به توسط آنها اجزاي يک مخلوط گازي بوسيله آن از درون ستوني از مواد متخلل يا از روي لايه‌هاي نازک جامدات پودري تعيين مي‌گردند.
تفکيکي محلولها در ستونهاي تبادل يوني
آناليز عنصر ردياب راديواکتيو
ضمنا ميکروسکوپي الکتروني و اپتيکي ، اسپکترومتري جرمي ، ميکروآناليز ، طيف‌سنجي رزونانس مغناطيسي هسته‌اي (NMR) و رزونانس چهار قطبي هسته نيز در همين بخش طبقه بندي مي‌شوند.

 

 تيتراسيون

تيتراسيون | مولاريته و محلولهاي مولار | نقطه اكي والان | تيتراسيونهاي خنثي شدن | شيمي محلولها | شناساگرهاي شيميايي | محلولهاي بافر | بافرهاي نوع اول | بافرهاي نوع دوم | بافرهاي نوع سوم | واکنشهاي هيدرليز | تيتراسيون اسيدقوي توسط بازقوي | تيتراسيون مخلوط اسيدقوي-ضعيف يا مخلوط بازقوي-ضعيف | اسيد چندعاملي | بازهاي چندعاملي | بافرهاي اسيدهاي دوعاملي

 واکنشهاي اکسيد و احيا

پتانسيل استاندارد | چگونگي تعيين علامت پتانسيل استاندارد | تعيين واکنش بر مبناي پتانسيل | معادله نرنست | اثر عوامل رسوب دهنده روي پتانسيل استاندارد | پتانسيل استاندارد چسمي که رسوب است | اثر عوامل کمپلکس دهنده روي پتانسيل | روي پتانسيلpHاثر | پتانسيل سل | انواع سل | سلهاي برگشتي و غير برگشتي | محاسبه ثابت تعادل | محاسبه ثابت حاصلضرب تعادل | محاسبه ثابت تفکيک

 روشهاي الکتروليز

پلاريمتري | الکترو گراويمتري | پلاريزاسيون غلضت | پلاريزاسيون سنتيکي | روشهاي الکترو گراويمتري | در پتانسيل اعمال شده ثابت | الکتروگراويمتري در شدت جريان ثابت | گراويمتري به روش کنترل پتانسيل | کولومتري | روشهاي کولومتري | کولومتري با کنترل پتانسيل | تيتراسيون کولومتري | روشهاي تعيين نفطه پاياني

 جذب مولکولي(ناحيه فرابنفش-مرئي)

طيف‌سنجي جرمي يون ثانويه(SIMS) | طيف نشري خطي اتمها | اندازه گيري جذب يا عبور | جذب مخلوطها | محدوديتهاي قانون بير | محدوديت فيزيکي | انحرافات شيميايي | تکفام نبودن تابش | تابشهاي هرز | اثر خطاي عبور روي غلظت | ط| انواع انتقالاتدر ترکيبات آلي | اثر مزدوج شدن |کمپلکسهاي انتقال بار | اندازه گيري کمي جذب

 

 
 
 
 
 کروماتوگرافي  (مهرداد آرايي نژاد)
 آزمايش کولومتري از طريق کنترل پتانسيل الکترد کار (ب پاک نهاد)
 الکترو گراويمتري همراه با کنترل پتانسيل الکتودکار(نيک سرشت)
 آشنايي با گاز کروماتوگرافي (GC) (اميد مرادي)
 تيتراسيون از آغاز تا امروز (سرمدطب)
 آشنايي با انواع فلزات سنگين (احمد ديانت)
 روشهاي حذف يونهاي فلزات سنگين
 پلاريمتري ( Polarimetry ) (احمد ديانت)
 طيف‌سنجي جرمي يون ثانويه(SIMS) (احمد ديانت)
 عدد آووگادرو
 سلاحهاي شيميايي
 آزمايش جدا سازي کاتيونهاي گروه آهن (محمد فلاح)
 تجزيه مواد آلي به روش ذوب قليايي جهت تشخيص ازت، گوگرد
 شيمي تجزيه چيست (احمد ديانت)
◊  کاربرد تيتراسيونهاي خنثي شدن (احمد ديانت)
◊  تهيه آب اکسيژنه و بررسي برخي از خواص آن (حامد فرآهاني)
◊  كروماتوگرافي يوني، مفاهيم و كاربردها (سرمدطب)
◊  آسيابهاي گلوله ايي براي توليد ذرات نانو
◊  كروماتوگرافي يوني در نيروگاه‌ها (سرمدطب)
◊  کروماتوگرافي ستوني
◊  تشخيص نقطه اكي والان به روش پتانسيوتري (سرمد طب)
◊  مشخصات دستگاه گاز کروماتوگرافي ( GC )
◊  مکانيسم برانگيختگي در ليزرهاي رنگي
◊  طيف نشري خطي اتمها (فريبا خوش سير)
◊  اندازه گيري مس و نيکل در يک مخلوط با روش الکتروگراويمتري
◊  شيمي محلولها (هما عليمرداني)
 تخمير چيست
◊  شناساگرهاي شيميايي (صنايع شيميايي)
◊  اندازه‌گيري آمين‌ها، مزاحمت‌هاي آنيوني (دکتر سعيد معصوم)
◊  دستگاه کروماتوگرافي يوني
◊  كروماتوگرافي يوني در صنعت آب، فاضلاب و حفاظت محيط زيست
◊  سرعت واکنش (احمد ديانت)
 
 

آرشيو مطالب بخش شيمي تجزيه     1     2      3      4      5      6      7      8      9      >>

 
 
 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت