فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش شيمي
دانشگاه ها و اساتيد شيمي
آموزش علوم رشته شيمي
آموزش نرم افزارهاي شيمي
آموزش آزمايشهاي شيمي
پروژه هاي تحقيقاتي شيمي
مراکز تحقيقاتي شيمي
معرفي متخصصين شيمي
بانک مقالات رشته شيمي
رده بندي سايتهاي شيمي
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات شيمي
گالري عکسهاي شيمي

شيمي تجزيه ، شيمي معدني ، شيمي آلي ، شيمي نفت و گاز ، فناوري نانو

شيمي فيزيک ، شيمي پليمر ، بيوشيمي ، فتوشيمي ، شيمي مواد ، عناصر جدول مندليف

 

شيمي مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکيبات، و تغيير شکل مواد است. اين علم مربوط مي‌شود به عناصر شيميايي و ترکيبات شيميايي که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش ميان آنهاست.

دانش شيمي به دو گرايش شيمي محض و شيمي کاربردي تقسيم مي‌شود. شيمي محض درباره شناخت خواص و ساختار و ارتباط خواص و ساختار مواد و قوانين مربوط به آنها بحث مي‌کند. اما شيمي کاربردي  به راههاي تهيه، استخراج مواد خالص از منابع طبيعي، تبديل مواد به يکديگر و يا سنتز آنها را مي پردازد.

بخش‌هاي اصلي دانش شيمي عبارت‌اند از:

●   شيمي تجزيه، که به تعيين ترکيبات مواد و اجزاي تشکيل دهنده آن‌ها مي‌پردازد.
●   شيمي آلي، که به مطالعهٔ ترکيبات کربن‌دار، غير از ترکيباتي چون دو اکسيد کربن (دي اکسيد کربن) مي‌پردازد.
●   شيمي معدني، که به اکثريت عناصري که در شيمي آلي روي آنها تاکيد نشده و برخي خواص مولکولها مي‌پردازد.
●   شيمي فيزيک، که پايه و اساس کليهٔ شاخه‌هاي ديگر را تشکيل مي‌دهد، و شامل ويژگي‌هاي فيزيکي مواد و ابزار تيوري بررسي آنهاست.
ديگر رشته‌هاي مطالعاتي و شاخه‌هاي تخصصي که با شيمي پيوند دارند عبارت‌اند از: علم مواد، مهندسي شيمي، شيمي بسپار، شيمي محيط زيست و داروسازي.

 

 علم شيمي

تاريخچه شيمي | شيمي محض | شيمي کاربردي | دروس دانشگاهي | دانشمندان و مشاهير علم شيمي | زمينه هاي شغلي | مراکز تحقيقاتي | بيشتر...

 شيمي تجزيه

تيتراسيون | مقدمه بر شيمي تجزيه دستگاهي | واکنشهاي اکسيد و احيا | روشهاي الکتروليز | مقدمه اي بر شيمي تجزيه دستگاهي | کليات محلولهاي آبي | تجزيه وزني | طيف سنجي رزنانس مغناطيس هستهNMR | روشهاي لومينسانس مولکولي | طيف سنجس اتمي | کروماتوگرافي و استخراج | بيشتر...

 شيمي معدني

ساختار اتمي | ساختمان مولکولي | شيمي کئورديناسيون | تئوري گروه و تقارن در شيمي | شيمي توصيفي عناصر بلوک P | سنتيک و مکانيزم واکنش در کمپلکسهاي هشت وجهي و مسطح مربعي | شيمي توصيفي فلزات واسطه | ترکيبات زنجيري ،خوشه و حلقوي | نامگذاري کمپلکسها به روش يوپاک | بيشتر...

 شيمي آلي

آلکانها | آلکنها | آلکينها | الکلها و اترها | آلدهيدها و کتونها | انولها و انولاتها | اسيدهاي کربوکسيليک | مشتقات عاملي اسيدهاي کربوکسيليک | آمينها | بيشتر...

 

 

 
 
 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت