فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

شعر و داستان فارسي
کتاب ، کتابخانه الکترونيکي
طنز اجتماعي ، سياسي
مجموعه اشعار شاعران
مجلات و نشريات فارسي
ادبيات کودکان و نوچوانان

 

 
 

طنز و کاريکاتور ، شعر کلاسيک ، داستان ، رمان ، شعر نو

شاعران ايراني ، نويسندگان ايراني ، مجموعه اشعار شاعران ، ادبيات کلاسيک

◄  حافظ غزليات      قصايد       مثنويات        مقطعات       رباعيات          ***       ديوان اشعار
◄  سعدي

ديوان اشعار      بوستان      مواعظ      ***       بوستان       مواعظ

◄  پروين اعتصامي قصايد        مثنويات و تمثيلات             ***        ديوان اشعار
  ابوسعيد ابوالخير مقطعات       رباعيات                         ***       ديوان اشعار
◄  جامي هفت اورنگ جامي                            ***   ديوان اشعار
◄  مولوي سايت ري را *** سايت پارست  
◄  نظامي گنجوي سايت ري را *** سايت پارست  
◄  رودکي سايت ري را *** سايت پارست  
◄  عطار نيشابوري سايت ري را *** سايت پارست  
◄  منوچهري دامغاني سايت ري را *** سايت پارست  
◄  خيام سايت ري را *** سايت پارست  
◄  ملک اشعرا بهار سايت ري را *** سايت پارست  
 سنايي غزنوي سايت ري را *** سايت پارست  
 خاقاني سايت ري را ***  سايت پارست  
 وحشي بافقي سايت ري را ***  سايت پارست  
 عبيد زاکاني سايت ري را ***  سايت پارست  
 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت