فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش معدن
دانشگاه ها و اساتيد معدن
آموزش علوم رشته معدن
آموزش نرم افزارهاي معدني
معرفي معادن سراسر دنيا
مراکز تحقيقاتي بخش معدن
آشنايي با تجهيزات معدني
بانک مقالات رشته معدن

معرفي متخصصين معدني

پروژه هاي تحقيقاتي معدن

رده بندي سايتهاي معدني
پايان نامه هاي دانشجويي
نشريات و کتابهاي معدني
معرفي شرکتهاي معدني
گالري عکسهاي معدني
 
 

عنوان: بررسي جذب سولفات از محلول سولفات مس به کمک نانوساختار LDH

نويسنده: کاوه خلعت بري، اسماعيل جرجاني، سعيد بازگير        ايميل: kkh_src@yahoo.com 

منبع اطلاعاتي:                                                        تاريخ نگارش: 15/05/1391

 

 

گالري تصاوير

 

- - - -

   
 
 

◄   نويسندگان:

 

      ●   کاوه خلعت بري (کارشناس ارشد فرآوري مواد معدني)

 

      ●   اسماعيل جرجاني (استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ، دانشکده فني و مهندسي)

 

      ●   سعيد بازگير (استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ، دانشکده فني و مهندسي)

◄   چکيده:
در اين تحقيق با استفاده از فرآيند هم ترسيبي نمك هاي نيترات منيزيم ، ‌نيترات آلومينيوم در محيط بافر كربنات سديم و هيدروكسيد سديم نانوساختار لايه اي دو هيدروكسيدي با نسبت نمك نيترات منيزيم به نيترات آلومينيوم 2:1 و 3:1 سنتز گرديد. ويژگيهاي ساختاري و مورفولوژيكي LDH با استفاده از تكنيكهاي XRD ، SEM و FTIR مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به قابليت هاي موجود در نانوساختار LDH نظير ساختار لايه لايه، مساحت سطح ويژه بالاي لايه ها و بارگيري يون هاي مورد نظر(صرفاً آنيون) و استعداد تبادل يوني آن، از اين ماده براي جذب يون سولفات استفاده شد.به منظور بررسي قابليت جذب سولفات توسط LDHاز محلول سولفات مس استفاده شد. سينتيك جذب و همچنين رفتار تعادلي جذب سولفات مورد مطالعه قرار داده شد. نتايج نشان مي دهد كه طي اين فرآيند ، زمان تعادلي 90 دقيقه (ميزان جذب 22/30 ميلي گرم بر گرم جاذب)، pHبهينه اسيدي و ميزان بهينه جاذب 5/0 گرم به دست آمد که پس از تحليل نتايج و مطابقت با مدل هاي سينتيکي و ايزوترمي ، مدل سينتيکي مرتبه اول و مدل ايزوترمي لانگموير انتخاب گرديد.

◄   کلمات کليدي:
کلمات کليدي: LDH، نانوساختار لايه اي دوهيدروکسيدي، سولفات مس، جذب سطحي، پساب، سينتيک جذب و ايزوترم
 

ABSTRACT
In This study, nano structure of LDH with molar ratio 2:1 and 3:1 was synthesized using process of coprecipitation of salt magnesium nitrate, Aluminium nitrate. In buffer medium of sodium carbonat and sodium hydroxide. The properties of structure and morphological of LDH were investigated using XRD, SEM and FTIR. The results show that some properties in LDH such as layered structure, surface Area is high and loading of anion and ion exchange, make it useful for adsorption of anionic pigments. In our study, adsorption kinetic and equilibirium of adsorption sulphate were mentioned. Results show that at this process , equilibirium time is 90min (amount of adsorption 30.22 gr/gr adsorbent) , pH average and amount of adsorbent 0.5 gr .as well as later of conclusion with kinetic and isotherm models, pseudo first kinetic model and langmiur model is selected.
 

 

     ( براي دانلود اين مقاله بر روي گزينه بالا کليک راست کرده گزينه  Save Target As را انتخاب کنيد)

 

مشاهده متن کامل مقاله  ( PDF  360 KB )

 

 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت