پژوهشگران در روشي ساده‌تر از روش تغييرات حرارتي، توانستند با تاباندن پرتوهاي رنگي نور به محلول نقره، نانوذرات نقره را به شکل ميله، مثلث، 6ضلعي، 12ضلعي و دايره درآورند و ذرات يک‌دست‌تري بدست آورند.
ابوالفضل کريمي: چه تعداد شيمي‌دان لازم است تا رنگ لامپ ال.اي.دي را تغيير بدهيم ؟دو نفر! اما دو نفر از همين شيمي‌دان‌ها نشان داده‌اند که مي‌توان با انتخاب رنگ، شکل نانوذرات محلول نقره را تغيير داد.
به گزارش نيوساينتيست، کوين استمپلکوسکي و جوآن اسکايانو از دانشگاه اوتاوا واقع در کانادا توانسته‌اند با تاباندن نورهاي سبز، قرمز، نارنجي، بنفش و آبي به محلول يون نقره، ذرات نقره را به ترتيب به شکل‌هاي شش ضلعي، ميله‌اي، مثلثي، کروي يا دوازده وجهي درآورند.
انتخاب شکل نانوذرات بسيار مهم است، زيرا به اين وسيله مي‌توان خصوصيات آنها را تغيير داد. براي مثال نانوذرات نقره براي ساخت پارچه‌هاي ضد باکتري به کار مي‌رود و ذرات مثلثي شکل، کشنده‌ترين نوع را تشکيل مي‌دهند.

   تغيير شکل ساده
استمپلکوسکي و اسکايانو از محلول نيترات نقره با دو ماده افزودني استفاده کردند. يکي از آنها شکل‌دهي ذره را آغاز مي‌کند، در حالي‌که ديگري از بزرگ‌شدن بيش از حد آنها جلوگيري مي‌کند.
اين ذرات با استفاده از نور فرابنفش به وجود مي‌ايند که باعث مي‌شود ذرات کوچک نقره که هر کدام 3 نانومتر از يکديگر فاصله دارند، در محلول ته‌نشين شوند. تغيير دادن رنگ ال.اي.دي به يک فرکانس مشخص براي 24 ساعت باعث مي‌شود اين نانوذرات به شکل دلخواه و با فاصله بين 50 تا 200 نانومتر از يکديگر در بيايند.
 

 

 

اما چرا تابش نور بايد منجر به تغيير شکل اين نانوذرات شود؟ نورهاي رنگي، ميدان الکترومغناطيسي در اطراف ذرات نقره به وجود مي‌آورند که باعث مي‌شود آن‌ها به نزديک‌ترين همسايه خود بچسبند.
استامپلکوسکي در اين باره گفت: نور باعث شکل‌دهي ذراتي مي‌شود که طول‌موج مشخصي دريافت مي‌کنند و اين پروسه تا زماني که همه ذرات اين نور جذب شده را به اشتراک بگذارند، ادامه پيدا خواهد کرد.
هر رنگ خاص، ميدان الکترومغناطيسي خاصي را القا مي‌کند که باعث مي‌شود نانوذرات به يک شکل مشخص در کنار يکديگر قرار بگيرند. اين بدان دليل است که انرژي نوراني جذب شده به گرما تبديل مي‌شود و اين ذرات را به شکل معيني در جاي خود تثبيت مي‌کند. از آن‌جاکه ذرات، نور را در فرکانس معيني جذب مي‌کنند، رنگ محلول نيز تغيير مي‌کند؛ براي مثال 12 ضلعي‌ها نور آبي را جذب مي‌کنند و درنتيجه، محلول به رنگ زرد پرتغالي (يعني مکمل آن) درمي‌ايد.
استمپلکوسکي مي‌گويد: روش فعلي براي شکل دادن به نانوذرات نقره، گرم کردن آنها در يک دماي مشخص است. اما تغيير دادن ناگهاني دماي محلول دشوار است و اين روش باعث به وجود آمدن مخلوطي از شکل‌هاي گوناگون مي‌شود. اين درحالي است که تغيير پرتوهاي رنگي آسان‌تر است و مي‌تواند نتيجه يکنواخت‌تري به ما بدهد.
تيم جورج شاتز از دانشگاه نورث‌وسترن در ايلي‌نوي آمريکا، اولين شخصي بود که نشان داد نور مي‌تواند باعث تغيير رشد ذرات نقره شود. اما او مي‌گويد: اين موضوع که شما مي‌توانيد با استفاده از اين روش شکل ذرات را تغيير دهيد، بسيار هيجان‌انگيز است. نانوذراتي که شکل و ابعاد دقيقي داشته باشند، در سنجش و تشخيص پزشکي مورد توجهند.
جان کلي، نور-شيمي‌دان در ترينيتي کالج دوبلين واقع در ايرلند که در زمينه نانوذرات نقره نيز فعاليت مي‌کند، در اين باره گفت: به دليل اين‌که اين روش با نور کار مي‌کند، مي‌توان آن را در دماي اتاق يا حتي پايين‌تر به کار برد.