◄   قابليت خمير الماس (diamond paste):
اين خمير متشكل از ذرات الماس و يك عامل حمل كننده (Carrier) است. يك خمير الماس خوب خميري است كه در محفظه اش سخت نگردد، تغيير رنگ ندهد و حدود 15 درصد وزني خمير متشكل از ذرات الماس باشد. يكي از نكات مهم در مورد خمير الماس، ويسكوزيته آن است زيرا ويسكوزيته در روانكاري و كنترل نرخ برداشت بعلاوه معلق نگه داشتن ذرات نقش ايفا مي كند. لذا بايد از خميري بهره گرفت كه ( بخصوص در دماهاي بالاتر) ويسكوزيته خود را حفظ كند. معمولا از محلول هايي موسوم به اكستندر ( Extendere) جهت تنظيم ويسكوزيته خمير استفاده مي گردد. اين محلول مي تواند تركيب الكل با پروپيلن گليكول باشد.

◄   مزاياي استفاده از خمير الماس:
استفاده از خمير الماس به جاي اكسيد آلومينيم روبه گسترش است. ازجمله علل استفاده روزافزون از خمير الماس مي توان به مواردي چون سختي بالاتر، خنثي بودن به لحاظ شيميايي، ضريب اصطكاك كم و حفظ شكل و سايز ذرات طي پوليش اشاره نمود. در نتيجه در صورت پوليش با خمير الماس، سطحي يكنواخت ايجاد مي شود و نرخ برداشت ماده با كمترين ميزان خسارت سطحي قابل توجه است. علاوه بر اين كار كردن با خمير الماس تميزتر است، استفاده از خمير الماس از لحاظ اقتصادي نيز به صرفه تر است( يك پكيج 15 گرمي خمير الماس براي پوليش 100 نمونه مناسب است) . وقتي كه خمير الماس روي پد پوليش شارژ مي شود، مي توان پس از استفاده، آنرا براي مدت نامحدودي نگه داشت درحاليكه در مورد ذرات اكسيد آلومينيم، چنانچه پد پوليش پس از استفاده تميز نگردد ذرات آلومينا آگلومره مي شوند و بعضا متبلور مي گردند.

◄   ساير ذرات الماس:
در مرحله پوليش خشن، از ذرات الماس در محدوده سايز 1-10 ميكرون استفاده مي شود. منتها استفاده از سايزهاي 1و3و6 ميكرون متداولتر است. با اينحال در برخي شرايط از ذرات ريزتر نيز استفاده مي گردد. براي مثال در نمونه هاي حاوي مقادير قابل توجه آخال غيرفلزي، توصيه مي شود جهت جلوگيري از زبر شدن سطح آخالها پس از سنباده زني با مش 1200 از خمير الماسه 1 ميكرون استفاده شود درغير اينصورت سطح ذرات آخال زبر شده و صيقلي شدنشان خيلي زمانبر مي گردد.