فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش پزشکي
دانشگاه ها و اساتيد پزشکي
آموزش علوم رشته پزشکي
نرم افزارهاي رشته پزشکي
مراکز تحقيقاتي پزشکي
پروژه تحقيقاتي بخش پزشکي
رده بندي سايتهاي پزشکي
متخصصين رشته پزشکي
بانک مقالات رشته پزشکي
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات پزشکي
گالري عکس بخش پزشکي
 
 

عنوان: آکسونوتمزيس (Axonotmesis)
نويسنده: دکتر ابراهيم برزکار               ايميل: barzkar52@ymail.com

منبع اطلاعاتي: www.barzkar2.blogfa.com post-135            تاريخ نگارش: 22/04/1389

 

 

گالري تصاوير

 

- - - -

   
 
 

آکسونوتمزيس (به انگليسي: Axonotmesis) به معناي آسيب آکسون و غلاف ميلين(در صورت وجود) آن است.در آکسونوتمزيس سلول هاي شوان که وظيفه ساختن ميلين را در دستگاه عصبي محيطي برعهده دارند و همچنين بافت هاي همبند در عصب محيطي مربوطه سالم هستند. در شکل زير مقطع يک عصب محيطي X همراه با سه لايه اصلي (اپي نوريوم-پري نوريوم و اندونوريوم) آن را مشاهده مي نماييد:
 


در اين نوع از آسيب عصب محيطي،به علت تخريب آکسون ها و غلاف ميلين آنها در بخش پايين محل ضايعه،پديده فساد والرين را به همراه دارد.قطعه فوقاني آکسون آسيب ديده،برخلاف قطعه پاييني(ديستال)که دچار فساد و تخريب مي گردد،تقريبا از محل ضايعه ازطريق جوانه اي که داراي مخروط رشد(Growth cone) است،به سمت اندونوريوم هدايت مي شود.سلول هاي شوان با ايجاد راهي مناسب در فيبرهاي اعصاب محيطي،نقش مهمي در هدايت جوانه ها به سمت لوله اندونوريوم دارند.

 


تصوير آسيب يک فيبر حرکتي در ناحيه اي از آکسون و سپس ترميم آن


سدن(Seddon)،ضايعات اعصاب محيطي را به سه دسته نوروپراکسي[۱] ،آکسونوتمزيس و نوروتمزيس[۲] تقسيم بندي کرد که آکسونوتمزيس از نظر شدت،آسيبي بيشتر از نوروپراکسي(قطع فيزيولوژيکي عصب) محسوب مي گردد.سرعت ترميم فيبرهاي عصبي از يک الي چهار ميلي متر در روز متفاوت است.سرعت بازسازي آکسون ها در تنه عصب محيطي نسبت به شاخه هاي ظريفتر آن بيشتر است.در موارد آکسونوتمزيس،ترميم فيبرهاي عصب محيطي به چند ماه زمان نياز دارد.
مقايسه آسيب عصب محيطي بر اساس تقسيمات سدن(Seddon) و ساندرلند(Sunderland) در جدول زير:

 


◄   ارزيابي:
در آسيب هاي اعصاب محيطي،ارزيابي شامل موارد ذيل است:
      
●   ارزيابي حسي
      
●   ارزيابي حرکتي ازنظر فعاليت و قدرت عضلاني
      
●   ارزيابي دستگاه سمپاتيک

يک عصب محيطي در اندام فوقاني و اندام تحتاني شامل رشته هاي حسي،حرکتي و رشته هاي سمپاتيک است.ضايعه رشته هاي حسي منجربه مشکلات حسي در زير ناحيه آسيب مي گردد.آسيب رشته هاي حرکتي ممکن است نورون هاي حرکتي تحتاني که به عضلات اسکلتي مي روند،رشته هاي سمپاتيک و يا هر دو را درگير کند.در ارزيابي از آسيب يک عصب محيطي،نقايص حسي-حرکتي مي تواند خفيف،متوسط و يا شديد باشد.

◄    يافته هاي EMG و NCV
تغييرات در EMG :
الکتروميوگرافي(EMG) به معناي ثبت پتانسيل هاي عمل در يک فيبر عضلاني يا گروهي از آنها است.در آکسونوتمزيس،تغييرات در الکتروميوگرافي عبارتنداز(2 تا 3 هفته پس از آسيب):
1-پتانسيل هاي فيبريلاسيون(F.P)
2-امواج تيز مثبت[۳]

تغييرات در NCV :
سرعت هدايت عصبي[۴] (NCV) به معناي ثبت سرعت جريان دپولاريزاسيون در طول قطعه اي از فيبر عصبي است.سه تا چهار روز پس از آسيب،NCV عدم هدايت جريان عصبي را در قسمت انتهايي تا مکان ضايعه نشان مي دهد.مطالعه NCV در آکسونوتمزيس،حاکي از عدم پاسخ هاي حسي و حرکتي انتهايي است.در موارد آسيب نسبي،پاسخ هاي حسي و حرکتي داراي آمپلي تود کاهش يافته هستند[۵].

◄   درمان:
در آکسونوتمزيس دو نوع درمان مطرح مي گردد که عبارتنداز:
      
●   درمان محافظه کارانه
      
●   درمان جراحي


درمان محافظه کارانه مي تواند همراه با انجام فيزيوتراپي و استفاده از وسايل کمکي(مثلا اسپلينت مناسب) باشد. مهمترين اهداف فيزيوتراپي در اين موارد شامل:
      
●   کاهش درد
      
●   کاهش تورم
      
●   حفظ دامنه حرکتي مفاصل با توجه به ميزان آسيب و شرايط بيمار
      
●   کاهش ضعف و آتروفي عضلاني
      
●   آموزش محافظت از اندام جهت جلوگيري از آسيب بيشتر

جراحي مي تواند در ارتباط با موارد زير باشد:
      
●   درصورت عدم بهبودي
      
●   اختلال در ترميم عصب محيطي به دليل تشکيل بافت اسکار
      
●   نظر متخصص جراح مبني بر عمل جراحي

◄   پيش آگهي:
اگر ضايعه يک عصب محيطي در حد آکسونوتمزيس باشد،پيش آگهي خوبي را ازنظر بهبودي به دنبال دارد.آسيب در شبکه هاي عصبي همانند شبکه بازويي[۶] يا شبکه کمري[۷]،علايم و نشانه هاي بيشتري از نقايص حسي-حرکتي ايجاد مي کند.در اين موارد،پيش آگهي به ميزان آسيب و بازسازي آکسون هاي صدمه ديده بستگي دارد.

◄   پانويس:
1- Neuropraxia
2- Neurotmesis
3- Positive sharp waves
4- Nerve conduction velocity
5- Otto D.Payton & Richard P.Di Fabio et al.Page: 24
6- Brachial plexus
7- Lumbar plexus

◄   منابع:
      ●   عشايري،محمد.جراحي هاي ترميمي ميکروسکوپي عروق و اعصاب محيطي.انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران.چاپ سهند.شابک: 012-72
      
●   ميناگر،عليرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومي پايه و کاربردي پرفسور فيتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
      
●   Carol Mattson Porth.Pathophysiology:concepts of altered health states.Publisher:Lippincott.Third Edition.ISBN 0-397-54723-4
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت