فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش مکانيک
دانشگاه ها و اساتيد مکانيک

آموزش علوم رشته مکانيک

آموزش نرم افزارهاي مکانيک
پروژه هاي تحقيقاتي مکانيک
مراکز تحقيقاتي رشته مکانيک
رده بندي سايتهاي مکانيک
بانک مقالات رشته مکانيک
آشنايي با متخصصين مکانيک
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات مکانيک
گالري عکسهاي مکانيک
 
 

عنوان: بلوک سيلندر و بوش هاي سيلندر

نويسنده: مهندس موسي الرضا سعدي        ايميل: mosareza_s2008@yahoo.com

منبع اطلاعاتي: www.khodroha.com  post-000             تاريخ نگارش: 15/06/1391

 

 

گالري تصاوير

 

- - - - -

   
 
 

 بلوک سيلندر بعنوان يک قسمت اصلي موتور بوده و يک پايه فلزي محکم و يکپارچه براي تمام قطعات موتور مورد استفاده قرار مي گيرد در داخل بلوک سيلندر استوانه هاي تو خالي بنام سيلندر وجود داشته که پيستون در داخل ان استوانه ها حرکت رفت و برگشتي خود را انجام مي دهد شکل بلوک سيلندر بستگي به نوع موتور از لحاظ سيستم خنک کننده دارد در سطح بالاي ان سرسيلندر بسته مي شود که داراي سوراخها و مجاري متعددي بوده که اين مجاري به طور کلي مجاري اب و روغن و تايپت ها مي باشد در بعضي از موتورها (T,L) سوراخها مجاري سوپاپها در سطح بالائي بلوک قرار دارند قسمت پايين بلوک که به ان کارتل متصل مي شود محفظه ميل لنگ گفته مي شود که در انجاميل لنگ توسط کپه هاي به بلوک سيلندر متصل مي شود.

 در قسمت جلوي بلوک محل قرار گرفتن سيني جلو که در داخل ان زنجير و دنده ميل لنگ و دنده ميل سوپاپ قرار دارند قسمت عقب بلوک در انتهاي ميل لنگ فلايويل متصل شده که عمل انتقال نيروي موتور به سيستم انتقال قدرت را انجام مي دهد قطعاتي که به بلوک سيلندر متصل مي شود عبارتند از واتر پمپ پمپ بنزين سيني جلو پايه فيلتر روغن و يک سري قطعات ديگر که اغلب براي ابنندي اين قطعات از واشر استفاده مي شود. در نهايت کليه قطعات سوار شده روي بلوک و داخل ان موتور را تشکيل مي دهند موتور روي شاسي بوسيله دسته موتور از جنس لاستيک هاي فشرده مي باشند سوار شده است ضمنا دسته موتور علاوه بر اينکه اتصال موتور با شاسي را برقرار مي کند ارتعاشات موتور و شاسي را نسبت به يکديگر خنثي مي کند.

 

 

◄   وظايف دسته موتور عبارتند از:
1- نگهداري و تحمل وزن موتور بر روي شاسي
2- جذب ارتعاشات موتور و شاسي
3- مقاومت در مقابل چرخش موتور نسبت به شاسي

◄   جنس بلوک سيلندر:
بلوک سيلندر يکپارچه ريخته شده و جنس ان از چدن خاکستري با الياژ کرم دار يا نيکل دار اهن يا ازجنس الومينيوم مي باشد بدنه موتور (بلوک سيلندر)را معمولا به دو روش مي سازند
:
الف بوسيله ريختن مواد مذاب در قالبهاي ماسه اي و بعدا عمليات تراشکاري را در قسمتهايي که
لازم است انجام مي دهند.
ب استفاده کردن از قالب فلزي به اين ترتيب است که مواد مذاب را با فشار به داخل قالب فلزي
تزريق مي کنند.

◄   انواع بلوک سيلندر بر حسب قرار گرفتن سيلندرها:
1- موتورهاي يک رديفه در اين نوع موتور سيلندرها در يک خط واقع و در يک رديف قائم قرار دارند
در اين موتور تمام سيلندرها يکپارچه ريخته مي شوند.
2- موتورهاي دو رديفه يا Vشکل: در اين گونه موتور نيمي از سيلندرها در يک طرف و نيمي ديگر
در طرف ديگر قرار دارند.
3- موتورهاي افقي يا تخت يا خوابيده: در اين نوع موتور سيلندرها را داخل يک صفحه افقي و در
دو طرف محور اصلي ميل لنگ قرار دارند.
4- موتورهاي سه رديفه يا W: اين نوع موتور دو رديف از سيلندرها در يک صفحه و در مقابل هم و
رديف ديگر عمود بر اين دو رديف قرار دارند در موتورهاي سه رديفه معمولا در طراحي موتورهاي دوازده سيلندر استفاده مي شود.
5- موتورهاي چهار رديفه يا Xشکل: در اين نوع موتورها چهار رديف سيلندر وجود داشته و با هم
زاويه 90 درجه را تشکيل مي دهند.
6- موتورهاي راديال يا ستاره اي: اين نوع موتورها با هوا خنک شده و سيلندرها در اين نوع موتور
دور يک مرکز قرار گرفته اند.

◄   عيوب بلوک سيلندر:
در زمستان و سرماي شديد بلوک در اثر يخ زدن اب در داخل بدنه ترک خورده که اين ترک خوردگي در
سطح خارجي بلوک ايجاد شده و اب از انجا بيرون نشت مي کند ترک خوردگي را مي توان مانند ترک خوردگي سر سيلندر برطرف کرد.

◄   جلوگيري از ترک خوردن بلوک سيلندر:
بعد از ريختن موتور و در اوردن بلوک سيلندر از قالب ريخته گري ان را با عمليات پرداخت کاري پاک و
تميز مي کنند محلهايي که مابين پوسته و سيلندر و بلوک قرار دارد بوسيله سوراخهايي که در بدنه بلوک ايجاد مي کند از وجود ذرات شن و بقاياي ريخته گري پاک مي کنند دهانه اين سوراخها را با پولک مي پوشانند وظيفه اين پولکها که قابل تعويض است جلوگيري از ترک خوردن مي باشد در سرماي شديد پس از اينکه حجم اب در محفظه هاي بلوک بر اثر يخ زدن زياد شده و فشار انبساط که به همه نقاط بلوک سيلندر وارد مي شود پولکها را به طرف بيرون پرتاب کرده و فشار را خنثي مي کند پولکها را در موقع تعويض با چسب در محل خود در بلوک جا مي زنند که عمل اببندي به خوبي انجام شود در ضمن پولکها در اثر فشار اب و گرفتگي ترموستات و لولهاي رابط و در موقع تابستان بر اثر گرماي زياد نيز با بيرون پريدن خود امکان ترک خوردن سيلندر را برطرف کند.
عيوب ديگري که امکان دارد در بلوک پيش بيايد گرفتگي لوله ها و مجاري روغن يا مجاري اب است
جهت باز کردن لوله هاي روغن پيچهاي در روي بلوک در مسير اصلي وجود دارد که با باز کردن ان و سيخ زدن لوله ها را تميز مي کند و يا براي تميز کردن مجاري اب پولک را خارج کرده مجاري اب راتميز کرد و سپس با فشار باد کليه کثافات را از مجاري خارج کرده و بعدا پيچ و پولکها را در محل خود  قرار م دهيم.
عيب ديگر تاب داشتن بلوک سيلندر: در اثر حرارت و نيروي وارد به بلوک سيلندر باعث پيچيدگي و
تاب ديدگي بلوک مي شود و جاياتاقانيها از محور اصلي منحرف مي شود و اين عيب سريع ياتاقانها را از بين خواهد برد تغيير مکان جاياتاقانيها نبايد بيشتر از 0.05ميلي متر باشد اگر اين تغيير مکان بيش از اين باشد بايد کليه انها را تراشيده و هم محور مي کنند.

◄   تابديدگي جاياتاقاني يا کپه هاي بلوک سيلندر:
کپه ياتاقانيها در محل نشت خود پيچيدگي پيدا مي کنند و اين پيچيدگي باعث مي شود که اين ياتاقانها
سريع از بين بروند. روغن ريزي موتور در اين حالت بالا مي رود اين کپه ها را مي توان بوسيله سوهان و سمباده نرم و اغشته به روغن در يک محل صاف مثل صافي و يا شيشه ان را صاف و پرداخت کرد.


◄   بوشهاي سيلندر:
سيلندر با توجه به طراحي موتور به اقسام گوناگون ساخته مي شود
:

لف: سيلندرهاي تکي: از اين نوع سيلندرها در موتورهايي که با هوا خنک مي شوند استفاده مي شود

ب: سيلندرهاي يکپارچه: سيلندر و بلوک موتور يکپارچه ريخته شده
ج: سيلندر با بوش قابل تعويض که اين بوش بر حسب تماس با اب به دو دسته تقسيم مي شود
:
1- بوش تر 2- بوش خشک
 

1- بوش هاي تر:
در قسمت بالا و پايين به وسيله رينگ هاي لاستيکي يا رينگهاي مخصوص که با بوشها همراه است
ابنندي مي گردند تا اب از اطراف بوش خارج نشود در اين نوع اب به طور مستقيم با بدنه بوش در تماس مي باشد موقع جازدن بوش تر بايد رينگهاي لاستيکي را بازديد نموده که سالم باشند سپس مختصري صابون به رينگهاي لاستيگي زده و ان را در جاي خود با فشار قرار مي دهيم در ضمن اندازه بيرون ماندن بوش از روي صفحه (بالائي) سيلندر به وسيله ساعت اندازه گيري طبق کاتالوگ اندازه مي گيريم تلرانسي در نظر گرفته شده بين 0.05تا 0.01 ميليمتر مي باشد.
تفاوت بلنديهاي بوش در يک موتور چند سيلندر نبايستي از 0.02 ميلي متر بيشتر باشد اگر لازم شد
مي توان بوش را در محل خودش به وسيله روغن سنباده اب بندي کرده و سپس جا بزنيم در صورتي که بخواهيم بوش سيلندر را مجددا مورد استفاده قرار دهيم جهت بوش را در روي محل مربوط روي بدنه علامت گذاري کنيد زيرا سائيدگي اطراف بوش يکنواخت نبوده و ممکن است باعث روغن سوزي گردد.

2- بوش هاي خشک
:
بوشهاي خشک کاملا به بدنه سيلندر چسبيده و با اب تماس مستقيم ندارد اين بوشها توسط کارخانه
توليد کننده موتور ساخته شده و به بازار عرضه شده و يا اينکه در صورت عدم دسترسي به ان تراشکارها مي توانند ان را بتراشند قطر داخلي اين بوشها استاندارد بوده و از پيستونها ي استاندارد نيز استفاده مي شود.

◄   علت پيدايش عيوب در سيلندر:
حرکت رفت و امد پيستون در سيلندر و اصطکاک رينگ ها با جدار سيلندر تغيير جهت شاتون در نقاط
مرگ بالا و پايين فشار ناشي از احتراق مخلوط به محفظه احتراق و به خصوص به رينگها عدم روغن کاري مناسب سيلندر در نقطه مرگ بالا و در زمان احتراق به علت وجود حرارت زياد عوامل ايجاد سائيدگي در سيلندر مي باشد سيلندر يکي از قطعات يا محلهايي است که بعد از باز کردن موتور و شستشوي ان و پس از خشک کردن حتما بايد خيلي دقيق مورد بررسي و عيب يابي است که بعد از باز کردن موتور و شستشوي ان و پس از خشک کردن حتما بايد خيلي دقيق مورد بررسي و عيب يابي قرار گيرد.

◄   سايش سيلندر:
دلايل سايش نامتعادل سيلندر
:
1- وجود رينگ در قسمت بالا
2- تاثير عوامل شيميايي (وجود دود)
3- عدم روغن کافي
4- نيروي جانبي
5- فشار زياد و حرارت زياد
به طور کلي سايش معمولي سيلندر براي هر صد هزار کيلومتر 0.02 تا 0.04 ميليمتر مي باشد
.

◄   وظايف سيلندر:
1- هدايت پيستون
2- تشکيل محوطه احتراق
3- هدايت احتراق
4- گرفتن فشار احتراق

◄   نيروهاي موثر در سيلندر:
1- نيروي حرارت
2- نيروي سايش
3- نيروي فشاري
4- عوامل شيميايي

◄   مشخصات سيلندر:
1- مقاومت در مقابل حرارت
2- مقاومت در مقابل فشار
3- مقاومت در مقابل عوامل شيميايي
4- قابليت هدايت پيستون
5- قابليت هدايت حرارت
6- انبساط کم در مقابل حرارت

◄   معايبي که در سيلندر به وجود مي ايد:
1- خط برداشتن

2- پله کردن يا لبه دار شدن

3- دو پهني

4- دو پهني (در ارتفاع گلدون شدن)
5- صيقلي شدن با اينه شدن 6- سائيدگي سيلندر

1- خط برداشتن:
خط افتادن سيلندر بر اثر شکستن رينگ و کثافات داخل روغن وعلل ديگري بوده که با اين عمل گازبندي
به خوبي انجام نمي شود در اين حالت با تراش سيلندر و استفاده از پيستون اورسايز مي توان ان را اصلاح کرد خط افتادگي سيلندر را ميتوان به وسيله کشيدن ناخن داخل سيلندر ازمايش کرد.

2- لبه دار شدن
:
پيدا شدن لبه بخصوص در فاصله مابين رينگ اتش و سطح بالائي سيلندر بر اثر حرکت و کار مداوم و
به خصوص فنريت بيش از حد رينگ بالائي مي باشد اين لبه را مي توان با ناخن احساس کرد اما دقيق ترين وسيله براي تشخيص لبه ميکرومتر داخل سنج يا ساعت اندازه گير سيلندر است.

3- دو پهني
اين عيب در اثر سائيدگي و اختلاف قطر سيلندر در دو نقطه عمود بر هم به وجود مي ايد که در ان
قسمت سيلندر از حالت دايره خارج و به صورت بيضي در مي ايد براي ازمايش دو پهني با ساعت اندازه گير يا ميکرومتر داخل سن د ر دو سمت عمود بر گژن پين و موازي گژنپين را اندازه گيري مي کنيم اگر اختلافي در اعداد مشاهده شد دليل به دو پهني شدن سيلندر مي باشد که براي رفع اين عيب انرا تراش داده و از پيستون اورسايز استفاده مي کنيم البته اندازه گيري هميشه يک سانتي متر پايين تر از پله مي باشد يعني محلي که سائيدگي پيش مي ايد.

4- دو پهني( در ارتفاع گلدوني شدن )
:
اين عيب که در اثر کار زياد و سائيدگي بيش از حد به وجود مي ايد شامل اختلاف قطر در قسمت
بالا و پايين سيلندر مي باشد به طوري که سيلندر از حالت استوانه کامل خارج شده و در قسمت پايين قطرش کمتر از قطر در قسمت بالاي ان مي گردد.

5- صيقلي شدن يا ائينه شدن سيلندر
:
در اثر کار مداوم رينگها در سيلندر و زماني که روغنکاري سيلندرها به خوبي انجام نشود سطح
سيلندر کاملا صيقلي مي شود اين امر باعث خارج شدن کمپرس و وارد شدن روغن به اطاق احتراق مي شود بايد سيلندر را هونيگ کرد تا در ديواره سيلندر خطوط هونيگ با زاويه 120 درجه ايجاد شود. ضمنا پس از تراش سيلندرها به وسيله دستگاه تراش عمل هونيگ به وسيله سنگ زني انجام مي شود.

6- سائيدگي سيلندر
:
سيلندر بر اثر فشار و گرماي حاصل از احتراق و نرسيدن روغن يا شسته شدن روغن توسط قطرات
مخلوط و علل ديگر سائيده مي شود اين سائيدگي بيشتر به وجود امدن عللي از قبيل (دو پهن شدن -بيضي شدن موج دار شدن گلداني شدن ) سيلندر مي شود.

 

 

◄   منبع:

کتاب اتومکانيک به زبان ساده نوشته مهندس احمد امير تيموري

 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت