فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش تاريخ
روز شمار تاريخ
تاريخ سياسي ايران
تاريخ سياسي کشورها
تاريخ اسلام
 
 
 
 
 
   
 

مهمترين وقايع تاريخ ايران و جهان در اين روز

 23 تير

 
 

 وفات سنايي غزنوي شاعر پرآوازه ايراني (23 تير ماه سال 510 شمسي )

در روز 23 تير سال 510 شمسي مصادف با  11شعبان سال 525 هجري قمري حكيم اَبوالمَجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي شاعرو عارف گرانقدر ايراني و ازاستادان مسلّم شعرفارسي درغزنين بدرود حيات گفت. سنايي دوران جواني را درشهرهاي بلخ، سرخس، هرات و نيشابور گذراندند و سپس به سفر حج رفت. او بعد ازاين سفرتغييرات روحي و فكري عميقي كرد و مرد حق و حقيقت و پيرو طريقت شد. حاصل سفرحج سنايي قصيده اي دراشتياق كعبه بود و او بعد ازاين سفر مدتها درخدمت بزرگان علم و ادب كسب دانش كرد. حاصل اين سفرها قصايد و ديگراشعارارزشمندي است كه سنايي درخراسان سروده است. همچنين كارنامه بلخ كه درشهربلخ سروده ازديگرآثارارزشمند اوست. سنايي پس ازبازگشت به غزنين گوشه نشيني اختياركرد و مثنوي مشهور خود«حَديقَةُ‌ الحَقيقه يا الهي نامه» را به نظم درآورد. «طَريقُ التَّحقيق مشهوربه مَطايبه نامه» ازديگر آثارگرانسنگ بجاي مانده ازسنايي غزنوي است.

 

 سرنگوني حكومت سلطنتي عراق با كودتاي نظامي ژنرال عبدالكريم قاسم (23 تير ماه سال 1337 شمسي )

در روز 14 ژوئيه 1958 مصادف با 23 تيرماه 1337 حكومت سلطنتي در عراق با كودتاي نظامي ژنرال عبدالكريم قاسم سرنگون شد و رژيم جمهوري در اين كشور برقرار گرديد در اين كودتا فيص دوم نايب السلطنه و نوري سعيد پاشا نخست وزير عراق به قتل رسيدند. همچنين طرفداران سلطنت نيز به كلي قلع و قمع شدند.پس از استقرار حكومت جمهوري سرهنگ عبد الكريم قاسم به عنوان اولين رئيس جمهور عراق قدرت را در اين كشور به دست گرفت.

 

 پيروزي بزرگ ارتش ايران در ديشيا، و تصرف روماني و مولدوا تا اوكراين

در 13 ژوئيه سال 513 پيش از ميلاد ( 23 تيرماه و روزي چون امروز) ارتش ايران نيروهاي كنفدراسيون گتائه Getae را در كنار دانوب جنوبي، منطقه داكيه Daci =Dacia (تلفظ انگليسي: دي شيا = روماني امروز) شكست داد و سراسر بالكان شرقي را ضميمه قلمرو ايران ساخت (بالكان به معناي رشته كوههاي جنگلي، منطقه اي است كوهستاني شبه جزيره شكل در جنوب شرقي اروپا، از درياي آدرياتيك تا درياي سياه).
به فرمان داريوش بزرگ، ارتش ايران به فرماندهي سپهبد بغابيش (بغابيشه) براي سركوب سيتي ها از درياي مرمره گذشته و پاي به اروپا نهاده بود. حاكمان محلي براي ايستادگي در برابر نيروهاي ايران كه مركب از هشتاد هزار تن بودند كنفدراسيون «گتائه» را تشكيل داده بودند كه پس از چند روز نبرد، 13 ژوئيه شكست خوردند و روماني و مولداوي (مولدواي امروز) تا اوكراين از آن ايران شد. داريوش اين پيروزي، و دليل لشكركشي به اروپا را در كتيبه اي شرح داده و مناطق متصرفه را نام برده است.
هرودوت در كتاب چهارم و عمدتا در صفحه 93 اين كتاب به شرح جنگ دي شيا (داكيه) پرداخته و استرابو منطقه مفتوحه ايران در پيروزي داكيه را «دائويDaoi» ناميده است - منطقه اي كه رومي ها آن را در جنگهاي سال 101 تا 106 ميلادي تصرف و سپس «رومانيا» خوانده شده است. مورخان اروپايي نبرد ژوئيه 513 پيش از ميلاد در داكيه را از بزرگترين رويدادهاي دنياي باستان و نخستين پيشروي نظامي بزرگ و عميق شرق (آسيا) در غرب (اروپا) بشمار آورده اند.
داريوش بزرگ دو سال پيش از جنگ «دي شيا (روماني)»، در سال 515 پيش از ميلاد كار ساختن تخت جمشيد را آغاز كرده بود.

 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت