فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش تاريخ
روز شمار تاريخ
تاريخ سياسي ايران
تاريخ سياسي کشورها
تاريخ اسلام
 
 
 
 
 
   
 

مهمترين وقايع تاريخ ايران و جهان در اين روز

 22 تير

 
 

 جنگ خياباني ميان مشروطه خواهان و قواي قزاق (22 تير ماه سال 1288 شمسي )

در روز 22 تير ماه سال 1288 هجري شمسي جنگ خياباني ميان مشروطه خواهان و قواي قزاق به فرماندهي لياخوف در تهران آغاز شد. اين جنگ به مدت سه روز بطول انجاميد و سر انجام با پيروزي مشروطه خواهان و جاهدان پايان يافت؛ لياخوف از ادامه جنگ دست كشيد. پس ازان محمد علي شاه به همراه درباريان طرفدار استبداد در پناه پانصد تن قزاق به سفارت روس درزرگنده شميران پناهنده شد. لياخوف فرمانده دولتي قواي قزاق نيز به اتفاق امير مجاهد تقاضاي تأمين جايي كرد تا از ايران خارج شود. اندكي بعد محمد عليشاه از سلطنت خلع و به روسيه پناهنده شد.

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت