فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش تاريخ
روز شمار تاريخ
تاريخ سياسي ايران
تاريخ سياسي کشورها
تاريخ اسلام
 
 
 
 
 
   
 

مهمترين وقايع تاريخ ايران و جهان در اين روز

20 فروردين

 
 

  سقوط بهت آور بغداد و سرنگوني صدام ( 20 فروردين سال 1382 هجري شمسي )

در چنين روزي در 20 فروردين سال 1382 هجري شمسي مصادف با  9 آوريل 2003  در نهايت تعجب شهر بغداد بدون هيچ گونه مقاومتي سقوط کرد و رژيم بعث صدام سرنگون شد. نيروهاي آمريکايي که در اوايل بامداد ۲۰ مارس ۲۰۰۳ با هدف قرار دادن بغداد توسط موشکهاي جنگ را آغاز کرده بودند پس از 31 روز عراق را اشغال کردند.

 آمارهاي منتشره نشان مي دهد كه از اغاز حمله نظامي تا نهم آوريل 2007 (در طول چهار سال تمام) بيش از ششصد هزار عراقي جان خود را از دست داده اند. آمريكا نيز تا آوريل 2007 حدود سه هزار و سيصد نظامي كشته داده بود که اين رقم در آوريل 2008 از چهارهزارتن تجاوز کرد.

 

  پايان جنگهاي داخلي آمريكا ( 20 فروردين سال 1244 هجري شمسي )

در چنين روزي در 20 فروردين سال 1244 هجري شمسي مصادف با 9 آوريل 1865  ژنرالرابرت لي فرمانده نيروهاي كنفدراسيون آمريكا تسليم نيروهاي شمال شد و جنگ پر تلفات داخلي آمريكا يايان يافت. شهر ريچموند (ويرجينيا) پايتخت كنفدراسيون سه روز پيش از اين سقوط کرده بود و ابراهام لينکلن رئيس جمهوري فدراسيون (اتحاديه) عازم ديدار از آن شهر شده بود.
لي پس از سقوط شهر ريچموند و از دست دادن خط دفاعي رودخانه اپاماتكسAppomattox تصميم گرفت كه با 27 هزار سرباز باقيمانده، خود را به ايستگاه راه آهن لينچبرگ برساند و به كاروليناي شمالي برود و با كمك نيروهاي اين ايالت عضو كنفدراسيون به جنگ ادامه دهد كه راه را برخود بسته ديد و لذا تصميم گرفت تسليم شود.
وي پيش از ظهر 9 آوريل طي يادداشتي تصميم خود را به اطلاع ژنرال گرانت فرمانده نيروهاي فدراسيون (ايالتهاي شمالي) رساند و سه ساعت بعد با آجودان خود در ساختمان دادگاه شهرك اپاماتكس حاضر شد. ژنرال گرانت هم با افسرانش آمدند. لي نامه تسليم خود را نوشت، امضاء كرد و به گرانت داد و جنگ داخلي 4 ساله آمريكا كه ضمن آن 618 هزار نظامي (258 هزار جنوبي و 360 هزار شمالي) كشته شدند و ويراني وسيع و تلفات غير نظامي بي شمار به بار آورد پايان يافت.
ژنرال گرانت (که بعدا رئيس جمهور آمريکا شد) پس از دريافت تسليمنامه لي اجازه داد كه او ، افسران و سربازانش با اسبان و سلاحهاي سبك خود به هرجا كه بخواهد بروند و تاکيد کرد که هيچكدام از آنان به خاطر كارهايي كه تا آن روز انجام داده بودند مجازات نخواهد شد، ولي از اين پس هرگونه خطا مجازات خواهد داشت و دو ژنرال سپس دست يگديكر را فشردند و از هم جدا شدند. همين گذشت باعث شد كه خصومت دنباله نداشته باشد.

 

  کشته شدن زاپاتا رهبر انقلابي کشور مکزيک ( 20 فروردين سال 1298 هجري شمسي )

در چنين روزي در 20 فروردين سال 1244 هجري شمسي مصادف با دهم آوريل 1919 اميليانو زاپاتا انقلابي معروف مكزيكي در آستانه 40 سالگي در دامي كه براي قتل او طراحي كرده بودند افتاد و كشته شد. زاپاتا برضد ديكتاتوري دياز رئيس جمهور مكزيك، فساد اداري و قضايي، فئواليسم و بي حق كردن هموطنانش بپاخاست و براي رسيدن به هدف سالها مبارزه مسلحانه كرد.
اميليانو عضو انتخابي انجمن يك روستا بود. وي هنگامي كه ديد دولت به پيشنهادهاي انجمن اعتنا نمي كند دست به مبارزه مسلحانه زد و اعلام داشت كه مبارزه مسلحانه با دولتي كه به واقعيات و حقوق اتباع توجه ندارد امري مشروع و منطقي است. با اين فلسفه، در اندك زمان بسياري از كشاورزان و بوميان مكزيك از پيروان او شدند و دولت را وادار به غير قانوني كردن فروش اراضي كشاورزي به بيگانگان، استرداد اراضي مصادره شده، تعديل بهره مالكانه، داير كردن آموزشگاه رايگان براي بي سوادان، درمان عمومي و بازنشستگي براي روستا نشينان كردند و....
راديكال شدن روز افزون زاپاتا و ترس از فراگير شدن افكار او و وقوع انقلاب هايي در قاره آمريكا نظير آنچه را كه در سالهاي پس از 1900 (عصيان هاي 1905 و 1906) در روسيه روي داده بود باعث شد كه نقشه توطئه قتل او طرح شود. طبق اين نقشه، يكي از افسران ارشد ارتش مكزيك ابراز تمايل كرده بود كه به زاپاتا بپيوندد. سپس زاپاتا را دعوت كردند كه با اين فرد مذاكره كند و از شرايط او آگاه شود كه هنگام نزديك شدن زاپاتا به محل مذاكره، او را به گلوله بستند و چنين مرد بزرگي را كه جان بركف نهاده بود تا از رنج زحمتكشان و ستمديدگان بكاهد كشتند.
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت