فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش تاريخ
روز شمار تاريخ
تاريخ سياسي ايران
تاريخ سياسي کشورها
تاريخ اسلام
 
 
 
 
 
 
 

عنوان: خدايان و اساطير يونان باستان

نويسنده:

منبع اطلاعاتي: www.senmerv.com

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - - -

   
 
 

در زمانهاي بسيار دور، انسان ناشناخته ها و وقايع طبيعي مانند باران، صاعقه، گرما و سرما، شب و روز، تغيير فصل، مرگ و زندگي و مانند اينها را زاييده قدرت خداياني ميدانست که بر زمين و موجودات آن حکومت ميکردند. از نظر آنها اين خدايان نه تنها به خودي خود در انجام بعضي امور و وقايع دست داشتند بلکه مناسبات و روابط بين آنها هم در سرنوشت انسانها تاثير مستقيم داشت. خدايان باستان در تمام جوامع بشري وجود داشته اند و هياتي انساني با نيروي مافوق بشري داشته اند، آنها جاودان بودند و ميتوانستند با انسانهاي عادي وصلت کرده و بچهدار شوند، فرزندان اين خدايان "نيمه خدا" بودند و با وجود داشتن قدرت مافوق بشري، ميرا بودند.

خدايان و داستانهاي اساطيري در ابتدا به منظور توضيح اسرار زندگي به کار ميرفتند اما به تدريج نبرد موجودات افسانه اي و ماجراهاي پر آب و تاب قهرمانان چنان شيرين و جذاب شد که با وجود پيشرفت علم و حضور پيامبران موحد، اساطير باقي ماندند و در تمام هنرها حضور بارزي يافتند.
در اين ميان اساطير يونان به دليل تکيه فراوان ادبيات باستان يونان و بعد ادبيات مدرن جهان بر آنها و همچنين ساده تر بودن نامهاي خدايان به گوش آشنا تر است.از طرفي نبايد از تاثير فراوان فيلمهايي که با تکيه بر اسطوره هاي يونان تهيه شده است غافل شويم. به همين دليل معرفي خدايان اساطيري را با معرفي مختصر خدايان المپ (The Olympians) آغاز ميکنيم.

 

 

هرا، خداي مادر  در يونان باستان


 خدايان المپ يا المپ نشينان:
اين خدايان 12 تن بودند که پس از سرنگوني تايتانها (Titans خدايان اوليه) به حکومت پرداختند. کوه المپ محل نبرد تايتانها با خدايان دوازده گانه بود و بعدها هم به عنوان محل زندگي خدايان از آن نام برده شد. تمام المپ نشينان به نوعي با يکديگر نسبت داشتند و بنا به شرايط زمانه هر از گاهي يک يا چند تن از آنها بيشتر مورد توجه قرار ميگرفت. براي مثال اگر در زندگي واقعي، همسر حاکم يا شخص قدرتمند منطقه از شخصيت قوي يا خانواده مهمتري بود، خدايان زن و به خصوص هرا (Hera) که خداي مادر بود مورد توجه ميگرفت. اگر جنگي در ميان بود، معبد خداي جنگ بيشتر مورد توجه قرار ميگرفت.

 

 هرا (Hera) :
هرا همسر و خواهر زئوس بود. او نگهبان ازدواج ها بود و به خصوص حامي زنان شوهردار بود. از آنجايي که زئوس با حيله و توصل به زور او را به ازدواج راضي کرد، اين ازدواج با کشمکش و ناسازگاري آغاز و با کشمکش ادامه يافته بود. يک بار که غرور زئوس به حد غيرقابل تحملي رسيده بود، هرا با خدايان بر عليه او توطئه چيني کرد و به او داروي مخدر خوراند، سپس با خدايان ديگر او را بر روي تختي با هزاران گره بستند و در باره اينکه بايد با او چه کنند به مشاجره پرداختند. برياروس Briareus که غولي 50 سر و صد دست بود به توطئه پي برد و به خاطر علاقه فراوان به زئوس، به کمک 100 دست خود گره ها را گشود و او را آزاد کرد. خشم فراوان زئوس خدايان را به زانو درآورد و هرا پس از مجازات زجرآور- که به دار آويخته شدن با زنجيري طلايي از آسمان بود- قسم خورد که ديگر بر ضد شوهرش شورش نکند. با اين وجود هرا همواره به خاطر بيوفايي زئوس دسيسه چيني هايي ميکرد و کاهي هم موفق ميشد تا درس خوبي به شوهر خيانتکار خود بدهد. طاووس و گاو حيوانات مقدس معبد هرا هستند.

 

 زئوس (Zeus) :
زئوس فرزند کرونوس (Cronus)، تايتان بزرگ، بود. او پدرش را سرنگون کرد و بر سر حکومت با برادرانش پوزئيدون (Poseidon) و هادس (Hades) قرعه کشي کردند، زئوس در نتيجه اين قرعه کشي به نام بزرگ خدايان شناخته شد، او فرمانرواي آسمان و باران و اسلحه اش آذرخش است که آنرا به سمت کسي که او را ناخشنود کرده ، پرتاب ميکرده است. يکي از مواردي که او را بسيار خشمگين ميکرد دروغگويي و پيمان شکني بوده است. زئوس هرا (Hera) را به همسري گرفت اما به خاطر داشتن ماجراهاي عشقي فراوان شهرت داشته است.

 

 

 

سنگ برجسته زئوس به همراه همسرش هرا

 پوزئيدون Poseidon :
پوزئيدون برادر زئوس است و در قرعه کشي که پس از سرنگوني پدرشان انجام شد، دريا را به دست آورد و به نام خداي دريا شناخته ميشود. دريانوردان و ماهيگيران از پرستندگان او به شمار مي روند. پوزئيدون با آمفي تريت Amphitrite که نوه اوسيانوس Oceanus تايتان آبهاي به هم پيوسته جهان، ازدواج کرد. اسلحه او يک نيزه سه شاخه است، که ميتواند جهان را بلرزاند و هر چيزي را درهم بشکند. او پس از زئوس قدرتمندترين خدا است و طبيعتي ستيزه جو و حريص دارد، به همين براي به دست آوردن شهرهاي خدايان ديگر، با آنها درگير ميشده است.

 

 

پوزئيدون خداي دريا

 هادس Hades :
هادس، در قرعه کشي با برادرانش، بدترين سهم را برنده شد و آن جهان زيرزمين يا دنياي مردگان است. از آنجايي که رعاياي هادس را مردگان تشکيل ميدادند، او به کساني که موجب افزايش جمعيت سرزمينش ميشدند بسيار علاقه داشت. مانند اريني ها Erinnyes يا خشم و نااميدي، که کارشان تعقيب گناهکاران و سوق دادن آنها به سمت خودکشي بود. هادس به دليل حکومت بر زيرزمين، صاحب معادن زيرزميني هم بود و خداي پروت هم به شمار مي رفت. همسر او پرسفونه بود که توسط هادس ربوده شده بود. هادس خداي جهان مردگان بود اما خداي مرگ نبود، تاناتوس Thanatos خداي مرگ بود.

 

 

هادس خدار مردگان

 هستيا (Hestia) :
هستيا بزرگترين خواهر زئوس و الهه حاکم بر زندگي خانوادگي و به عبارتي اجاق خانه بود. او براي فرار از تقاضاي عاشقانه برادرانش پوزئيدون و آپولو، قسم خورد که همواره دوشيزه باقي بماند. هستيا الهه ايست که تخت سلطنتي ندارد، اما نگهداري از آتش مقدس المپ بر عهده او است و به همين دليل تمام آتشکده ها و اجاقهاي منازل از آن او است. هستيا ملايم ترين و مهربان ترين الهه المپ است و سمبل اتحاد بين شهر مادر Metropolis و مردم شهرکها و دهکده هايي است که براي بردن آتش به معبد مي آمدند و در واقع اجاق خانه همه مردم از يک آتش گرم ميشد.
 

Hesitia الهه زندگي خانوادگي

 

 آرس (Ares) :
آرس پسر زئوس و هرا و خداي جنگ است. او فردي رشيد و زيبا اما بسيار قسي القلب و خونخوار بوده است خواهرش اريس Eris الهه نزاع و کشمکش، يار جدايي ناپذير او بود. آرس زماني خوشحال ميشد که صداي چکاچک شمشيرها را بشنود، در اين زمان او کلاه خود درخشانش را بر سر ميگذاشت و سوار بر ارابه جنگ به قلب ميدان جنگ ميرفت و کاري به برنده و بازنده نداشت، فقط به دنبال خونريزي بود. کساني که همواره همراه او بودند درد، اضطراب، قحطي و گمنامي بودند. هرا و زئوس هردو به آرس بيعلاقه بودند و او بيشتر توسط اهالي تراسيا Thracia که مردمي وحشي و خشن بودند پرستيده ميشد. کرکس و سگ جانوراني بودند که در کنار اين خدا تصوير ميشدند.

 

 

Ares خداي جنگ

 

 آتنا (Athena) :
آتنا، الهه باکره، دختر زئوس است و مادري ندارد، زيرا به صورت زني کامل و سراپا پوشيده در زره و اسلحه از پيشاني زئوس خارج شده است. علي رغم اينکه او در نبرد شجاع و خشن بوده اما زني جنگجو به شمار نمي آمده زيرا نبردهاي او همه براي دفاع از حريم خانه و شهر در مقابل دشمنان بوده است. آتنا الهه شهر، صنايع دستي و کشاورزي است. او براي تربيت و رام کردن اسب، افسار را اختراع کرد و از ديگر نو آوريهاي او ميتوان به ساختن ترومپت، فلوت، ديگ، شن کش، گاوآهن، کشتي و ارابه اشاره کرد. او تجسم دانايي، منطق و پاکي بوده و فرزند محبوب زئوس به شمار مي آمده است. به همين خاطر اجازه داشت تا از اسلحه پدرش- صاعقه- استفاده کند. شهر محبوب او آتن، درخت مورد علاقه اش زيتون پرنده او جغد بوده اند.

 

 

Athena الهه شهر، صنايع دستي و کشاورزي

 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت