فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش الکترونيک
دانشگاه ها و اساتيد برق
آموزش علوم رشته برق
آموزش نرم افزارهاي برق
مراکز تحقيقاتي رشته برق
پروژه هاي تحقيقاتي برق
رده بندي سايتهاي برق
آشنايي با متخصصين برق
بانک مقالات رشته برق
پايان نامه هاي دانشجويي
کتاب ، جزوه ، مجلات برق
گالري عکسهاي رشته برق
 
 

عنوان: كليدهاي قدرت

نويسنده: علي قاسمي             ايميل: ali6273@gmail.com

منبع اطلاعاتي: www.i4e.blogfa.com            تاريخ نگارش: 01/03/1388

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - -

   
 
 

کليد هاي فشار قوي تنها يک وسيله ارتباط بر قرار کردن بين مولد هاو ترانسفورماتورها و مصرف کننده ها و سيمهاي انتقال انرژي و يا جدا کردن انها از يکديگر نيستند.بلکه حفاظت دستگاهها و وسايل و سيستمهاي الکتريکي را در مقابل جريان زياد ، بار زياد و جريان اتصال زمين نيز بعهده دارند. بدينجهت با چشم پوشي از بعضي حالتهاي استثنائي بايد کليدهاي فشار قوي بتوانند هر نوع جرياني را اعم از جريان کوچک بار سيمها ( جريان خازني خطوط ) و يا جريان مغناطيسي ترانسفورماتور بدون بار تا بزرگترين جرياني که ممکن است در شبکه بوجود ايد ( جريان اتصال کوتاه) از خود عبور دهند بدون اينکه اثرات حرارتي و يا ديناميکي اين جريانها خطراتي براي کليد فراهم سازد. در ضمن نوعي از کليدها ،( کليد قدرت ) بايد قادر باشند هر نوع جريان با هر شدتي را ( جريانهاي عادي و يا جريانهاي اتصال کوتاه ) در کوتاه ترين مدت قطع و وصل کنند و بلاخره کليد هاي فشار قوي بايد قادر باشند در حالت قطع ( جدا بودن تيغه ها ) هر نوع ولتاژي که بين دو سر باز کليد ( دو تيغه باز کليد ) بر قرار مي شود بدون کوچکترين احتمال ايجاد قوس الکتريکي تحمل کنند.

بطور کلي کليد در حالت بسته ( عبور جريان ) و يا در حالت باز ( قطع جريان ) داراي مشخصاتي بشرح زير مي باشد:

۱-در حالت قطع داراي استقامت الکتريکي کافي و مطمئن در محل قطع شدگي است.

۲-در حالت وصل بايد کليد در مقابل کليه جريانهائي که امکان عبور آن در مدار هست ٬ حتي جريان اتصال کوتاه ٬ مقاوم و پايدار باشد و اين جريانها و اثرات ناشي از آن نبايد کوچکترين اختلالي در وضع کليد و هدايت صحيح جريان بوجود آورد.

بدين ترتيب بايد کليد فشار قوي در مقابل اثرات ديناميکي و حرارتي جريانها مقاوم باشند. البته براي اينکه ساختمان کليد ساده تر و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد ٬ اغلب استقامت الکتريکي و ديناميکي و حرارتي کليد را توسط دستگاههاي حفاظتي تا حدودي محدود مي کنند. كليدهاي قدرت به دو دسته تقسيم ميشوند :

      
●   كليد بدون قابليت قطع زير بار (سكسيونر)

      
●   كليد با قابليت قطع زير بار ( دژنكتور )

◄   سكسيونر:

سکسيونر بايد در حالت بسته يک ارتباط گالوانيکي محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار مي سازد و مانع افت ولتاز مي شود.لذا بايد مقاومت عبور جريان در محدوده سکسيونر کوچک باشد تا حرارتي که در اثر کار مداوم در کليد ايجاد ميشود از حد مجاز تجاوز نکند.اين حرارت توسط ضخيم کردن تيغه و بزرگ کردن سطح تماس در کنتاکت و فشار تيغه در کنتاکت دهنده کوچک نگهداشته مي شود.در ضمن موقع بسته بودن کليد نيروي ديناميکي شديدي که در اثر عبور جريان اتصال کوتاه بوجود مي ايد.باعث لرزش تيغه يا احتمالاباز شدن آن نگردد.از اين جهت در موقع شين کشي و نصب سکسيونر دقت بايد کرد تا تيغه سکسيونر در امتداد شين قرار گيرد.بدين وسيله از ايجاد نيروي ديناميکي حوزه الکترومغناطيسي جريان اتصال کوتاه جلوگيري بعمل ايد.

 

 

◄   موارد استعمال سکسيونر:
همانطور که گفته شد اصولا سکسيونر ها وسائل ارتباط دهنده مکانيکي وگالوانيکي قطعات وسيستمهاي مختلف مي باشندودر درجه اول بمنظظور حفاظت اشخاص و متصديان مربوطه در مقابل برق زدگي کار برده ميشوند.بدين جهت طوري ساخته ميشوند که در حالت قطع يا وصل محل قطع شدگي يا چسبندگي بطور واضح واشکار قابل رويت باشد.
از انجاييکه سکسيونر باعث بستن يا باز کردن مدارالکتريکي نميشود براي باز کردن يا بستن هر مدار الکتريکي فشار قوي احتياج به يک کليد ديگري بنام کليد قدرت خواهيم داشت كه قادر است مدار را تحت هر شرايطي باز کند و سکسيونر وسيله اي براي ارتباط کليد قدرت ويا هر قسمت ديگري از شبکه که داراي پتانسيل است به شين ميباشد.طبق قوانين متداول الکتريکي جلوي هر کليد قدرتي از 1کيلوولت به بالا و يا هر دو طرف در صورتيکه ان خط از هر دو طرف پتانسيل مي گيردسکسيونر نصب مي گردد. براي جلوگيري از قطع ويا وصل بي موقع ودر زير بار سکسيونر معمولا بين سکسيونر وکليد قدرت چفت وبست(مکانيکي يا الکتريکي)بنحوي برقرار مي شود که با وصل بودن کليد قدرت نتوان سکسيونر را قطع ويا وصل کرد. بر خلاف کليد هاي هوايي ،سکسيونرها قادر به قطع هيچ جرياني نيستند.آنها فقط در جريان صفر باز و بسته مي شوند. اين کليدها اصولا جدا کننده هستند که ما را به جدا کردن کليدهاي قدرت روغني ، ترانسفورماتوها، خطوط انتقال و امثال آنها از شبکه زنده قادر مي سازند.سکسيونرها از لوازمات تعميراتي وتغيير مسير جريان ميباشند.

◄   انواع سکسيونر :
      ●   سکسيونر تيغه اي يا اره اي
      
●   سکسيونر کشويي
      
●   سکسيونر دوراني
      
●   سکسيونر قيچي اي يا پانتوگراف

      
+   سکسيونر تيغه اي يا اره اي:

براي قطع و وصل ولتاز و حفاظت مطمئن در زمان عملکرد استفاده مي شود و بيشتر براي فشار متوسط کاربرد دارد. بر حسب ميزان جرياني که از آن عبور مي کند تيغه هاي آن مي تواند از ساده به دوبل و از نوع تسمه اي به پروفيلي و ميله اي و لوله اي تغيير يابد. نوع اهرمي آن در فشار قوي وفوق فشار قوي کاربرد دارد. اين سکسيونر ها به دليل وجود شرايط جوي و وجود تنش هاي مختلف بايستي طوري نسب شود که در اثر نيروي برف يا باد به راحتي وصل نگردد.

      
+   سکسيونر کشويي:

براي عملکرد ،سکسيونر در جايي استفاده مي شود که عمق تابلو کم باشد. اين سکسيونرها بيشتر به صورت ميله اي در جهت عمودي قطع و وصل مي شود و بيشتر در فشار متوسط کار برد دارد.

      
+   سکسيونر دوراني:

بيشتر در شبکه هاي 63Kv به بالا استفاده مي شود و عملکرد اين سکسيونر به صورت دو بازو در يک پل که جهت چرخش آنها 90 درجه معکوس همديگر مي باشند اين نوع کليد در شرايط جوي نا مناسب مقاومت خوبي از خود نشان ميدهد.

      
+   سکسيونر قيچي اي يا پانتوگراف:

اين نوع سکسيونرها بيشتر در شبکه فوق فشار قوي کاربرد دارند و به لحاظ آنکه هر قطب روي يک پايه سوار است لذا از نظر جايگيري در پست حجم کمتري اشغال مي کند و بيشتر زير خط فشار قوي نصب مي گردد.

      
+   سکسيونر با قطع زير بار :

اين سکسيونرها بدليل جلوگيري از حجم زياد پست و جلوگيري از مانور اپراتور و همچنين براي جلوگيري از اينترلاک (تنش) بين سکسيونر و دژنكتور طوري طراحي مي شوند که براي قطع و وصل خطي کوچک و يا فيدرهاي تغذيه و يا راه اندازي موتورهاي فشار قوي و همچنين وصل آنها حدود 5/2 تا10 برابر قدرت قطع آنهاست و جريان قطع اين کليدها 2تا 5/2 برابر جريان نامي است. اين نوع سکسيونرها داراي محفظه قطع ضعيفي مي باشند که از نوع هوايي مي باشند.

◄   دژنكتور:
کليدهاي قدرت براي قطع جريانهاي عادي و اتصال کوتاه طراحي مي شوند.آنها مانند کليدهاي بزرگي رفتار ميکنند که توسط شصتي هاي محلي و يا سيگنالهاي مخابراتي توسط سيستم حفاظت از دور مي توانند باز ويا بسته شوند. بنابر اين ، کليدهاي خودکار در صورتي که جريان و ولتاز خط از مقدار تنظيم شده كمتر و يا بيشتر شوند , دستور قطع را از طريق رله دريافت مي كند.

 


مهمترين کليد هاي قدرت به شرح زير مي باشند :

      
●   کليد قدرت روغني (OCBS)
      
●   کليد قدرت هوايي
      
●   کليد قدرت SF6
      
●   کليد قدرت خلا

      
+   کليد قدرت روغني (OCBS):

اين کليد از بک تانک فولادي پر از روغن عايقي تشکيل شده است.اگر اضافه باري به وجود ايد ،پيچک قطع يک فنر قوي را آزاد مي کند که سبب کشيده شدن ميله عايق وباز شدن کنتاکت ها ميگردد. به محض جدا شدن کنتاکت ها جرقه شديدي ايجاد مي شود که سبب تبخير روغن در اطراف جرقه مي گردد. فشار گاز هاي داغ ايجاد اغتشاشي در اطراف کنتاکت ها ميکند که سبب چرخش روغن خنک در اطراف قوس شده ،آن را خا موش مي کند. در کليدهاي پر قدرت مدرن قوس در مجاورت يک محفظه انفجار قرار ميگيرد، به طوري که گازهاي داغ سبب جريان شديد روغن مي گردند. اين جريان شديد در اطراف قوس براي خاموش کردن آن جاري مي شود. ساير انواع کليدهاي قدرت به صورتي طراحي شده اند که قوس الکتريکي در آن توسط يک ميدان مغناطيسي خودايجاد شده منحني وار و طولاني مي شود و به قوس در برابر يک سري بشقاب هاي عايقي دميده مي شود ، به طوري که قوس تکه تکه شده خنک مي شود.

      
+   کليد قدرت هوايي:

اين کليد ها مدار با دميدن هواي فشرده با سرعت ما فوق صوت به کنتاکت هاي باز شده قطع مي کنند. هواي فشرده در يک مخزن با فشار حدود MPa3 ذخيره شده و توسط يک کمپرسور در پست پر مي شود. پر قدرتترين کليد قدرت مي تواند جريانهاي اتصال کوتاه 40 کيلو آمپر را در ولتاز خط 765 کيلو ولت را در مدت زمان 3 تا 6 سيکل در يک خط hz60 قطع کند. صدايي که از دميدن هوا ايجاد مي شود آن قدر بلند است که از صدا خفه کن در صورت نزديکي کليد قدرت به مناطق مسکوني بايد استفاده مي شود.

      
+   کليد قدرت SF6:

اين کليد کاملا بسته و با گاز عايق شده در هر کجا که فضا کم با شد مانند پست هاي اول شهر به کار مي رود. اين کليد ها از انواع ديگر با قدرت هاي مشابه خيلي کوچکتر و از کليد هاي هوايي نيز کم صداتر است.

      
+   کليد قدرت خلا:

اين کليد ها با اصول متفاوتلي از ديگر کليد ها کار مي کنند ، زيرا هيچ گازي براي يونيزه شدن در موقع باز شدن کنتاکت ها وجود ندارد. اين کليدها کاملا آب بندي مي باشند ودر نتيجه ساکت بوده وهيچ گاه در معرض آلودگي هوا قرار نمي گيرند. ظرفيت قطع انها به حدود kv 30 محدود مي شود و براي ولتازهاي بالاتر از اتصال سري چند کلي استفاده مي شود. از اين کليدها اغلب در سيستم هاي مترو استفاده مي شود.
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت