فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

شعر و داستان فارسي
کتاب ، کتابخانه الکترونيکي
طنز اجتماعي ، سياسي
مجموعه اشعار شاعران
مجلات و نشريات فارسي
ادبيات کودکان و نوچوانان

 

 
 
 
 

عنوان: زندگينامه فردوسي

نويسنده:

منبع اطلاعاتي: www.persian-language.org

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - -

   
 
 

 ابوالقاسم منصوربن حسن فردوسي (329/330-411/416 ق) حکيم و شاعر، در قريه باژ از ناحيه طابران طوس به دنيا آمد و در طوس نشو و نما کرد. وي در ابتدا زندگي مرفه و آسوده اي داشت ولي بر اثر گذشت زمان و صرف سرمايه خويش در راه اتمام" شاهنامه" و ضعف عمومي دهقانان ، در اواخر عمر تنگدست شد.
فردوسي بر ادبيات عرب و فلسفه و کلام نيز تسلط داشت. وي سراسر عمر را در وطن خويش طوس گذراند و جز يکي دو بار به سفر نرفت. او علاقه وافري به ايران و ايرانيان داشت لذا به محض آگاهي از کار ناتمام دقيقي طوسي که به کار نظم شاهنامه پرداخته بود در صدد برآمد که آن را به انجام برساند.
 

 

فردوسي در سرودن شاهنامه گذشته از روح وطن خواهي و احساسات ميهني ، کمابيش مشوقاني داشته است که بعضي از آنها را نام مي برد. وي پس از ختم شاهنامه ، به احتمالي ، خود آن را از طوس به غزنين برد و به سلطان محمود تقديم کرد ، تا از اين راه هم آسايشي در اواخر عمر زندگي خود بيابد و هم از رهگذر نام محمود و نفوذ او ، نشر کتابش با توفيق بيشتر همراه باشد و از گزند حوادث در امان بماند.ولي برخلاف انتظارش مورد توجه و محبت محمود قرار نگرفت.شايد به دليل اختلاف مذهب شاعر وشاه و حسد و سعايت شاعران درباري بود که پادشاه غزنوي چنين رفتاري با شاعر کرد.فردوسي بعد از ملاقات با محمود غزنوي عمر زيادي نکرد و زندگي را بدرود گفت.قبر وي در طوس مشهد است. او با سرودن شاهنامه زبان فارسي را مستحکم کرد و شاهنامه را شناسنامه قوم ايراني قرار داد.شاهنامه حدود پنجاه هزار بيت و بزرگترين حماسه تاريخ بشر و يکي از گنجهاي پرارزش فرهنگ وادب فارسي است که در مدت سي سال سروده شده و بي شک اکثر منظومه هاي تاريخي و حماسي بعد از آن از شاهنامه متاثر شده اند.در مورد نام، نام پدر ، کنيه ،لقب ،سال تولد و وفات وي در تذکره ها اقوال متفاوتي به چشم مي خورد که به آورده دکتر صفا کهن ترين قول همان است که ذکر شد.
 

شاهنامه در سايت ري را

شاهنامه در سايت پارست

 

بنام خداوند خورشيد و ماه                                که دل را بنامش خرد داد راه
خداوند هستي و هم راستي                             نخواهد ز تو کژي و کاستي
خداوند بهرام و کيوان و شيد                                    ازويم نويد و بدويم اميد
ستودن مر او را ندانم همي                         از انديشه جان برفشانم همي
ازو گشت پيدا مکان و زمان                              پي مور بر هستي او نشان
ز گردنده خورشيد تا تيره خاک                         دگر باد و آتش همان آب پاک
بهستي يزدان گواهي دهند                                    روان ترا آشنايي دهند
ز هرچ آفريدست او بي‌نياز                                تو در پادشاهيش گردن فراز
ز دستور و گنجور و از تاج و تخت                  ز کمي و بيشي و از ناز و بخت
همه بي‌نيازست و ما بنده‌ايم                         بفرمان و رايش سرافگنده‌ايم
شب و روز و گردان سپهر آفريد                     خور و خواب و تندي و مهر آفريد
جز او را مدان کردگار بلند                                کزو شادماني و زو مستمند
شگفتي بگيتي ز رستم بس است             کزو داستان بر دل هرکس است
سر مايه‌ي مردي و جنگ ازوست            خردمندي و دانش و سنگ ازوست
بخشکي چو پيل و بدريا نهنگ                      خردمند و بينادل و مرد سنگ
کنون رزم کاموس پيش آوريم                            ز دفتر بگفتار خويش آوريم
چو لشکر بيامد براه چرم                                     کلات از بر و زير آب ميم
همي ياد کردند رزم فرود                               پشيماني و درد و تيمار بود
همه دل پر از درد و از بيم شاه                    دو ديده پر از خون و تن پر گناه
چنان شرمگين نزد شاه آمدند                         جگر خسته و پر گناه آمدند
 

 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت