فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش عمران
دانشگاه ها و اساتيد عمران
آموزش علوم رشته عمران
آموزش نرم افزارهاي عمران
مراکز تحقيقاتي رشته عمران
پروژه هاي تحقيقاتي عمران
رده بندي سايتهاي عمران
آشنايي با متخصصين عمران
بانک مقالات رشته عمران
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات عمران
گالري عکسهاي عمران
 
 

عنوان: آموزش Flac 2D قسمت چهارم

نويسنده: مهندس حامد نکوئي                    ايميل: info@omran-omran.com

منبع اطلاعاتي: www.omran-omran.com  post_00            تاريخ نگارش: 04/09/1392

 

 

گالري تصاوير

 

قسمت سوم

 

قسمت دوم

 

مطالب مرتبط 1

   
 
 

◄   تحليل کفايت نگهداري موقت در تونل:
نگهداري موقت تونل ها مي تواند شامل شاتکريت، شاتکريت و لتيس، شاتکريت و قاب، راک بولت و و يا ترکيبي از نگهداري هاي فوق باشد. شايد بتوان گفت ساده ترين نوع نگهداري مورد استفاده در طراحي تونل ها شاتکريت است. مدل سازي شاتکريت در Flac بوسيله المان Beam قابل انجام است. مدل سازي سيستم نگهداري شاتکريت و لتيس و يا شاتکريت و قاب (سيستم هاي ترکيبي) نيز در Flac قابل انجام است.


در اين جا تنها به شرح مدل سازي شاتکريت و تعيين کفايت آن مي پردازيم. در بخش هاي قبل چگونگي اعمال شاتکريت در مدل و خصوصيات مربوط به آن ارائه شد. پس از اعمال شاتکريت و حل مدل تا رسيدن به تعادل نهايي، مقداري از تنش ها و جابجايي هاي رخ داده در توده سنگ اطراف تونل به سيستم نگهداري منتقل مي شوند که اين موضوع موجب ايجاد نيروهاي محوري و ممان هاي خمشي در شاتکريت خواهد شد. استخراج اين نيروها و ممان ها پس از مرحله نهايي از نرم افزار Flac قابل انجام است. پس از استخراج اين مقادير، توسط رابطه زير مي توان مقدار تنش رخ داده در قسمت هاي مختلف شاتکريت را بدست آورد:
 


که در آن، F نيروي محوري ايجاد شده، A سطح مقطع هر المان از نگهداري (برابر با ضخامت شاتکريت)، M ممان ايجاد شده، C اساس هندسي مقطع و I ممان اينرسي مقطع است. پس از بدست آمدن مقدار تنش در هر المان شاتکريت، مي توان آنرا با مقدار تنش مجاز شاتکريت (معمولاً ۱۰ مگاپاسکال) مقايسه کرد و بدين ترتيب کفايت سيستم نگهداري را تعيين نمود.
براي بررسي سيستم هاي نگهداري پيچيده تر (مانند شاتکريت و قاب) ابتدا بايستي خصوصيات معادل اين سيستم نگهداري را براي المان Beam بدست آورد(اين امر بکمک روابط خاصي که در اين باره وجود دارد امکان پذير است). به اين ترتيب، پس از تعادل نهايي، نتايج نيروهاي محوري و ممان ها از مدل استخراج شده و با پوش مربوط به مقطع مرکب مقايسه مي شود. اين پوش را مي توان از روابط يا نرم افزارهاي مربوطه مانند Sap، Section Builder و بدست آورد. نمونه اي از اين پوش در شکل زير مشاهده مي شود:

 

نمونه اي منحني خروجي جواب سازه براي شاتکريت به ضخامت ۲۰ سانتيمتر و قاب IPE18 به همراه نتايج خروجي
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت