فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش عمران
دانشگاه ها و اساتيد عمران
آموزش علوم رشته عمران
آموزش نرم افزارهاي عمران
مراکز تحقيقاتي رشته عمران
پروژه هاي تحقيقاتي عمران
رده بندي سايتهاي عمران
آشنايي با متخصصين عمران
بانک مقالات رشته عمران
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات عمران
گالري عکسهاي عمران
 
 

عنوان: آموزش Flac 2D قسمت دوم

نويسنده: مهندس حامد نکوئي                    ايميل: info@omran-omran.com

منبع اطلاعاتي: www.omran-omran.com  post_00            تاريخ نگارش: 17/01/1392

 

 

گالري تصاوير

 

قسمت اول

 

قسمت سوم

 

مطالب مرتبط 1

       
 
 

در قسمت قبل به شرح چگونگي ساخت هندسه يک مدل ساده در Flac پرداختيم. در ادامه به شرح چگونگي ساخت مدل هاي پيچيده تر و همچنين آموزش انجام بقيه مراحل مدل سازي مي پردازيم.

◄   ساختن زون هاي با ابعاد مختلف در Flac 2D:
بايد توجه داشته باشيد که مدل ساخته شده بسيار ساده مي باشد و بدليل يکنواخت بودن ابعاد مش هاي ساخته شده و کوچک بودن آن ها، زمان محاسبات نسبتا طولاني خواهد بود. براي رفع اين مشکل معمولا ابعاد مش هاي ساخته شده در اطراف سازه مورد تحليل (مانند تونل، پي، ) با ابعاد کوچک ساخته شده و ابعاد مش هاي دورتر (مانند مش هاي کف و اطراف مدل) با ابعاد بزرگتر ساخته مي شوند. بدين ترتيب، مدل ساخته شده فوق را مي توان بصورت زير ساخت:
 


براي ساخت مدلي مشابه تصوير فوق بايد کدهايي متفاوت با کدهاي بکار رفته فوق استفاده شوند. همچنين بايد توجه داشت که براي ساخت هندسه اي مشابه بالا لازم است محدوده با ابعاد مش ريزتر به محدوده مربوط به زون هاي با ابعاد بزرگتر وصل يا اصطلاحا Attach شوند. شرح کدهاي لازم براي ساخت چنين هندسه اي در حوصله اين بحث نمي گنجد.

◄   بستن مرزهاي مدل در Flac 2D:
بزبان ساده، بطور معمول در شرايط استاتيکي، شرايط مرزي اوليه در Flac بدوشکل بر مدل اعمال مي شود: محدود کردن جابجايي ها، اعمال تنش اوليه در مرزهاي مدل. در اينجا بدليل معمول بودن روش اول، تنها به شرح آن مي پردازيم. در اين روش معمولا مرز پاييني مدل در دو راستاي افقي و عمودي و مرزهاي کناري در راستاي عمودي بسته مي شوند. براي اينکار، در نوار ابزار به In Situ رفته و سپس Fix را انتخاب کنيد. در قسمت Mode، Fix را انتخاب کرده و سپس در قسمت GP Velocity ، X را انتخاب کنيد. با Drag کردن موس بر مرزهاي جانبي، آنها را در راستاي افقي ثابت کنيد. سپس مجددا در قسمت GP Velocity X&Y را انتخاب کنيد و سپس بر روي مرز پاييني Drag کنيد.
 


حال دستورات حاصله را بترتيب قبل در فايل Geo.dat وارد کنيد.

fix x i 1 j 1 83
fix x i 83 j 1 83
fix x y i 1 83 j 1


تعريف خصوصيات مواد- مدل هاي رفتاري Flac در قسمت ساخت هندسه، مدل رفتاري مصالح بصورت موهر-کلمب انتخاب شد که مدل رفتاري معمول مورد استفاده در اکثر تحليل هاي ژئوتکنيکي مي باشد. براي تعريف خصوصيات مواد، در نوار ابزار Material را انتخاب کرده و پس از انتخاب گزينه Region در سمت راست، در بخش Edit گزينه Create را انتخاب کنيد تا باکسي بصورت زير باز شود. اين جدول براي تعريف پارامترهاي مصالح مانند مدول تغييرشکل پذيري، ضريب پواسن، .. مي باشد که در اينجا آنرا بصورت زير پر کنيد:
 


توجه: در صورت واضح نبودن مقادير اعداد موجود در عکس هايي که به نمايش گذاشته شده اند، نيازي نيست اعداد فوق را دقيقا مشابه بالا وارد کنيد. بلکه مي توانيد با وارد کردن اعداد دلخواه، اصلاحات نهايي را در دستورات استخراج شده در هر مرحله در فايل Geo.dat طبق دستوراتي که در اينجا در انتهاي هر بخش مي ايد اصلاح کنيد.
پس از Ok کردن، در نوار سمت راست گزينه User:soil به ليت اضافه خواهد شد. پس از انتخاب آن، با موس بر روي تمام نقاط مدل کليک کنيد تا خصوصيات براي همه مدل منظور شود. در نهايت، به همان صورت قبل دستورات را استخراج کرده و به فايل Geo.dat انتقال دهيد:
 


◄   اعمال نيروها و تنش هاي اوليه (برجا) در Flac:
در اين مرحله، نيروهايي مانند گرانش و تنش هاي اوليه را در مدل اعمال مي کنيم. در گام اول، براي اعمال نيروي جاذبه، در نوار ابزرا بالا به بخش Setting رفته و پس از انتخاب گزينه Gravity، مقدار ۱۰ را بر اساس m/s2 وارد کنيد. سپس به ترتيب قبل OK کرده و دستور ايجاد شده را به فايل Geo.dat انتقال دهيد:        t Gravity=10

هرچند بصورت کلي مي توان از اعمال تنش هاي اوليه در مدل صرف نظر کرد، اما اعمال اين تنش ها کمک مي کند که مدل سريعتر به تعادل اوليه برسد.براي تعريف تنش هاي اوليه، لازم است مقدار تنش هاي اوليه عمودي و افقي در نقطه مختصات (۰,۰) تعيين شود که اين کار با ضرب کردن مقدار دانسيته مصالح در ارتفاع روباره و عدد ۱۰ براي تنش عمودي (Syy) بدست مي ايد. براي تعيين مقادير Sxx و Szz مقدار بدست آمده براي Syy در ضريب تنش افقي K0 ضرب مي شود. مقدار K0 بر اساس شرايط تنش موجود در محدوده طرح تعيين مي شود. در اينجا اين مقدار را بصورت پيش فرض برابر با ۱ در نظر مي گيريم. همچنين با توجه به اينکه مقادير اين تنش ها در ارتفاع هاي مختلف مدل متغير هستند، بايد مقدار ضريب تغييرات آن ها را تعيين نماييم. اين ضريب تغيير براي تنش عمودي Syy برابر با حاصلضرب مقدار دانسيته در عدد ۱۰ (شتاب جاذبه) مي باشد. براي Sxx و Szz کافيست ضريب بدست آمده فوق را در مقدار K0 ضرب کنيد.

پس از تعيين مقادير تنش اوليه در مختصات مبدا، در نوار ابزرا بالا به بخش In Situ رفته و در پايين آن Initial را انتخاب کنيد. سپس در سمت راست صفحه باز شده ابتدا در قسمت Range، گزينه All را انتخاب کنيد. حال در قسمت Type گزينه Zone را انتخاب کرده و در نوار ابزار پايين تر آن گزينه Stress را انتخاب کنيد. حال بترتيب پس از انتخاب Syy, Sxx, Szz و زدن گزينه Assign در هر مرحله، مقادير بدست آمده براي آن ها در مرکز مختصات مدل را بصورت منفي (معرف تنش فشارشي در مدل) و ضرايب تغييرات آن ها را بصورت مثبت وارد کنيد. براي مثال براي Syy:
 


در نهايت، بايستي دستوراتي مشابه زير استخراج شده و در فايل Geo.dat منتقل شوند:


initial syy -462500.0 var 0.0,18500.0
initial sxx -462500.0 var 0.0,18500.0
initial szz -462500.0 var 0.0,18500.0
 

◄   ايجاد تعادل اوليه:
تعادل اوليه در Flac بوسيله انجام محاسبات ايجاد مي شود. حالا مي توانيد نتيجه انجام مراحل بالا را در مدل ببينيد. براي اينکار بايد اجازه دهيد با انجام محاسبات، مدل تحت نيروهايي مانند گرانش و تنش هاي اوليه به تعادل برسد. دستور انجام محاسبات براي رسيدن به تعادل اوليه معمولا بوسيله کد Solve به نرم افزار داده مي شود. البته بهتر است حد مشخصي براي ايجاد تعادل اوليه به نرم افزار داده شود که مي توان آنرا بصورت زير در فايل Geo.dat وارد کرد:


solve sratio 1e-5


عدد ۱e-5 بر اساس حداکثر مقدار نيروهاي نامتعادل کننده در مدل در الگوي محاسبات عددي نرم افزار اعمال مي شود که توضيح آن در حوصله اين مطلب نمي گنجد.
حال با وارد کردن دستور فوق در فايل Geo.dat، کد اوليه لازم براي انجام محاسبات و دستيابي به تعادل اوليه آماده شده است. با Save کردن اين فايل و رفتن به Run و Call کردن اين فايل بصورتي که قبلا توضيح داده شد، خواهيد ديد که نرم افزار باکسي براي انجام محاسبات باز خواهد کرد و پس از چند دقيقه با پايان يافتن محاسبات، نتايج قابل مشاهده است.
 


◄   ذخيره سازي فايل نتايج در Flac:
براي جلوگيري از تکرار محاسبات و استفاده از نتايج بدست آمده در مراحل بعدي، مي توانيد نتايج کارهاي انجام شده تا اين مرحله را در بصورت يک فايل قابل فراخواني در Flac ذخيره کنيد. براي اينکار در انتهاي کدهاي نوشته شده در Geo.dat دستور زير را اضافه کنيد:

 

SaveGeo.sav
 

در اينده مراحل بعدي را بصورت زير انجام خواهيم داد:
- حفاري تونل
- اعمال سيستم نگهداري
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت