فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش عمران
دانشگاه ها و اساتيد عمران
آموزش علوم رشته عمران
آموزش نرم افزارهاي عمران
مراکز تحقيقاتي رشته عمران
پروژه هاي تحقيقاتي عمران
رده بندي سايتهاي عمران
آشنايي با متخصصين عمران
بانک مقالات رشته عمران
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات عمران
گالري عکسهاي عمران
 
 

عنوان: تست و کاليبراسيون شاخص قبل از اندازه گيري

نويسنده: فرهاد رنجبر

منبع اطلاعاتي: www.toutal.mihanblog.com            تاريخ نگارش: 21/07/1386

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - -

   
 
 

بدليل حمل نا مناسب شاخص ها در حين کار صحرايي و ضربات وارده به شاخص ، ضريب ثابت فنر نگهدارنده نوار انوار تغيير يافته و اين امر موجب تغيير کشش در نوار انوار مي شود و تغيير مقياسي در نوار انوار پديد مي آورد از سوي ديگر ، روش هاي درجه بندي نوار انوار شاخص نيز منجر به خطاي درجه بندي مي شود.که البته اين خطا در روش هاي ليزري درجه بندي شاخص ها از 5 ميکرون تجاوز نمي کند.

به هر حال اين گونه خطا ها از نوع سيستماتيک است و بدون انجامک کاليبرالسيون امکان کشف آن وجود ندارد ، لذا ضروري است که شاخص هاي مورد استفاده در ترازيابي دقيق در فواصل زماني مشخص (حد اقل دو بار در سال ) کاليبره شوند. بعبارت ديگر هدف از کاليبراسيون شاخص ترازيابي دقيق ، بدست آوردن روند خطاي درجه بندي نوار انوار در خطوط درجه هاي شاخص متريکي و خطوط کد دار در شاخص هاي بارکد انوار است.

براي بدست آوردن ميزان خطاي درجه بندي از دستگاه کاليبراسيون ( comparator ) استفاده مي شود. اين دستگاه در انواع مختلف موجود است. بعضي از اين دستگاه ها ليزري و برخي ديگر اپتيکي هستند. اين دستگاه ها بر اساس وضعيت قرار گيري شاخص در هنگام کاليبراسيون به دو دسته تقسيم مي شوند. دستگا هاي کاليبراسيون قائم و دستگاه هاي کاليبراسيون افقي. حد اکثر ميزان خطاي مجاز درجه بندي يک شاخص سه متري از هفتاد ميکرون نبايد تجاوز نمايد.

 کاليبراسيون شاخص هاي متريک:
همانطور که گفته شد شاخص هاي مدرن مورد استفاده در ترازيابي دق5يق ( که به روش ليزري درجه بندي شده اند ) داراي درجه بندي بسيار دقيقي هستند ولي چون دقت هر قرائت مستقيما به دقت درجه بندي بستگي دارد بنابراين ضروري است ميزان خطاي مقياس درجه بندي شاخص ها تعيين شود. با معلوم شدن ميزان اين خطا مي توان تصحيح خطاي درجه بندي را به اختلاف ارتفاع مشاهده شده اعمال نمود. دستگاه هاي کاليبراسيون براي تعيين ميزان اين خطا در شاخص هاي متريکي مي تواند ، اپتيکي يا ليزري و نيز افقي و يا قائم باشد. در هر حال دو تلسکوپ با فاصله ي تقريبا ثابت وجود دارند و از مقايسه ي طول يک متر استاندارد ( که در دستگاه هاي اپتيکي بصورت مکانيکي موجود است و در دستگاه هاي ليزري بصورت فيزيکي ايجاد و تعريف مي شود) با طول قرائت شده ي روي شاخص مقدار خطاي درجه بندي قسمت هاي مختلف شاخص محاسبه مي گردد.

بايد توجه داشت که در دستگاه هاي کاليبراسيون افقي شاخص بصورت افقي قرار مي گيرد و در اثر وزن شاخص مقداري خميدگي پديد مي ايد که اين خميدگي منجر به تغيير مقياس درجه بندي نوار انوار مي گردد که با افزايش تعداد تکيه گاه هاي نگهدارنده ي شاخص کاهش مي يابد. طبق تحقيقاتي که در مورد نحوه ي کاليبراسيون شاخص هاي متريکي انجام گرفته اين شاخص ها بايد حد اقل در بازه هاي يک متري مجاور هم 50% پوشش داشته باشند ( شيفت 50 سانتيمتري ) بعبارت ديگر خطاي مقياس بازه هاي 0 تا 100 سانتيمتر و 50 تا 150 سانتيمتر و... با بازه ي 200 تا 300 سانتيمتر براي لبه ي اول شاخص و به همين ترتيب براي لبه ي دوم شاخص اندازه گرفته شده و تصحيح مورد نظر محاسبه و به مشاهدات اعمال مي گردد.

 کاليبراسيون شاخص هاي بارکد:
از آنجا که هر قرائت روي شاخص بارکد براساس 30 سانتيمتر از بارکد انجام مي گيرد دقت هر قرائت به دقت درجه بندي بخش 30 سانتيمتر بستگي دارد. لازم به توضيح است که شاخص هاي بارکد غالبا بصورت خطوط کد هستند که بعنوان مثال در شاخص هاي بارکد کارخانه ي ZIESS عرض اين خطوط 20 ميليمتر است بنابراين بايد ميزان خطاي مقياس درجه بندي شاخص از ميانگين خطاي درجه بندي 15 خط کد دار محاسبه گردد. روش کاليبراسيون اين شاخص ها با شاخص هاي متريکي متفاوت است بطوري که اگر از دستگاه هاي اپتيکي و افقي استفاده شود شاخص ها بايد بصورت تقسيمات 10 تا 50 سانتيمتر کاليبره گردند. طبق اعلا کارخانه ي سازنده ضريب انبساط طولي ، شاخص هاي بارکد 5/0 تا 8/0 ميکرومتر بر درجه ي سانتيگراد است و با توجه به تست ها و آزمون هاي آنها اين ضريب به صورت غير خطي روي شاخص متغير است. لذا در ضمن کاليبراسيون شاخص بايد با تغيير درجه ي حرارت ضريب انبساط طولي صحيح را نيز تعيين نمود. از اين رو براي کاليبراسيون اين شاخص ها دستگاه هاي قائم ليزر اينترفرومتري توصيه مي شود.

 تنظيم صحرايي:
 

کنترل خط ديدگاني

      ●   در يک زمين هموار يک طول 45 تا 60 متري به سه قسمت مساوي تقسيم مي شود.
      ●   دو شاخص انوار روي سکل در دو نقطه ي مياني B و C مستقر مي گردند.
      ●   دوربين در نقطه ي A مستقر گرديده و هر دو شاخص قرائت مي گردند.
      ●   دوربين در نقطه ي D قرار گرفته و مجددا شاخص ها قرائت مي شوند ( بايد توجه داشت که در ترازياب هاي اپتيکي ) با شاخص هاي

           انوار مدرج زوج قرائت اول از لبه ي چپ شاخص ها و زوج قرائت دوم از لبه ي راست شاخص انجام مي گيردو در ترازياب هاي رقومي
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت