فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش عمران
دانشگاه ها و اساتيد عمران
آموزش علوم رشته عمران
آموزش نرم افزارهاي عمران
مراکز تحقيقاتي رشته عمران
پروژه هاي تحقيقاتي عمران
رده بندي سايتهاي عمران
آشنايي با متخصصين عمران
بانک مقالات رشته عمران
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات عمران
گالري عکسهاي عمران
 
 

عنوان: بررسي معايب و مزاياي سيستمهاي فتوگرامتري رقومي و مقايسه نتايج عملي يک نمونه از آنها با سيستمهاي تحليلي

نويسنده: محمدرضا ايزدي ( پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده فني دانشگاه تهران ،  1379 )

استاد راهنما: علي عزيزي

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - - -

   
 
 

 چکيده:

سيستم هاي فتوگرامتري رقومي نسل سوم صنعت فتوگرامتري پس از دستگاههاي آنالوگ و تحليلي است. حدود يک دهه است که اين سيستمها با توجه به نتايج قابل قبولي ارائه شده جايگزين دستگاههاي تحليلي در روند توليد نقشه بروش فتوگرامتري شده اند. استفاده از توانائيها و قابليتهاي اين سيستمها در کشور نياز به شناخت جامع معايب و مزاياي آنها دارد.

در اين پايان نامه پس از جمع بندي سيستمهاي فتوگرامتري رقومي موجود در دنيا، ايستگاه کاري فتوگرامتري رقومي ‏‎PHOTOMOD‎‏ بررسي شده است. جهت مقايسه دقت، نتايج بدست آمده در هر کدام از مراحل توجيه داخلي، نسبي، مثلث بندي و توليد مدل رقومي زمين با دستگاه تحليلي ‏‎SD-2000‎‏ مقايسه شده است. دقت توجيهداخلي در سيستم رقومي ‏‎2/33mm‎‏ و در دستگاه تحليلي ‏‎4/40mm‎‏ و دقت توجيه نسبي در سيستم رقومي ‏‎5/2mm‎‏ و در دستگاه تحليلي ‏‎‏‎7mm‎‏ بدست آمد.

دقت مسطحاتي و ارتفاعي مثلث بندي در سيستم رقومي به ترتيب ‏‎56/6cm‎‏ و ‏‎83cm‎‏ و در دستگاه تحليلي ‏‎70/7cm‎‏ و ‏‎66cm‎‏ بدست آمد. مقايسه مراحل تبديل در بلوکي شامل 32 عکس با مقياس 40.000: 1 منطقه ياسوج و مقايسه ‏‎DTM‎‏ بر روي يک مدل با همان مقياس از منطقه کرمان انجام گرديده است. در خصوص الگوريتم تناظريابي از الگوريتم ‏‎Forstner‎‏ جهت ارزيابي دقت پيشنهاد و در چند مورد بر روي مناطق مختلف صحت آن اثبات گرديده است.

همچنين تاثير استفاده از روشهاي پيش پردازش و ابعاد متفاوت پنجره تناظريابي در دقت اين الگوريتم نيز آزمايش شده است. نتايج نشان ميدهد با توجه به قيمت ارزانتر اين ايستگاه کاري و ساده تر بودن کاربرد و مزاياي ديگري از جمله سرعت بالاتر آن نسبت به دستگاههاي تحليلي موجود، دقتي معادل و حتي در بعضي موارد بالاتر از دستگاههاي تحليلي نيز بدست آمده است.

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت