اسيد بنزوئيک يا C6H5COOH, يک جامد کريستالي بيرنگ و ساده ترين کربوکسيليک اسيد آروماتيک مي باشد. نام آن از صمغ بنزوئين گرفته شده که براي مدت طولاني، تنها منبع بنزوئيک اسيد بوده است. اين اسيد ضعيف و مشتقات آن به عنوان نگهدارنده ي غذاها و جلوگيري از فساد آنها مورد استفاده قرار مي گيرند. بنزوئيک اسيد يک پيش ماده ي مهم براي سنتز بسياري از مواد آلي ديگر به شمار مي رود.

 


◄   روش تهيه :
در يک کپسول چيني کوچک محلولي از7 گرم سديم هيدروکسيد جامد و 1.5گرم سديم برومات در 15 ميلي ليتر اب تهيه کنيد. به اين محلول 6 تا 6.5 گرم بنزوئين نسبتا مرطوب را در چند نوبت اضافه کنيد. در ضمن افزايش بنزوئين و پس از مخلوط واکنش را روي حمام بخار حرارت دهيد و به طور مداوم هم بزنيد. مخلوط نبايد بيشتر از 90 تا 95 درجه گرم شود زيرا حرارت هاي بالاتر باعث تجزيه جسم مي شود و ايجاد بنزوهيدرول مي کند. گاهگاهي مقادير کمي اب (به حجم 12 تا 15 ميلي ليتر ) به ان افزوده تا از به دست امدن يک مخلوط غليظ جلوگيري مي شود. حرارت و به هم زدن را ادامه دهيد تا قسمت کمي از مخلوط به خوبي در اب حل شود که معمولا به 1.5 تا 2 ساعت وقت نياز دارد.
مخلوط واکنش را با 60 ميلي ليتر اب رقيق کرده و ان را به همان حالت بگذاريد ( ترجيحا يک شب ).به منظور حذف ماده روغني و يا محصول جامد جانبي محلول را صاف کنيد. (دي فنيل متانول ) به مايع صاف شده توام با چرخاندن مقدار کافي سولفوريک اسيد 40% ( تهيه شده از 5 ميلي ليتر سولفوريک اسيد غليظ در 15 ميلي ليتر اب ) به ارامي اضافه کنيد تا به نقطه اي درست نزديک ازاد شدن برم برسد. معمولا در حدود 17 ميلي ليتر سولفوريک اسيد مورد نياز است. بنزيليک اسيد را به وسيله خلا جمع اوري کنيد و به طور کامل با اب بشوييد و فشار دهيد تا خشک شود. بنزيليک اسيد را مي توان به وسيله اب داغ متبلور کرد.