◄   چكيده:
امروزه بسياري از سازمانها به نقش سيستم در هدايت و هماهنگ سازي فعاليتها در جهت اهداف سازمان پي برده اند . از طرف ديگر در هر سيستمي (سيستم هاي ايمني، بهداشت، كيفيت، محيط زيست، ارگونومي، منابع انساني و غير ه ) تنها يكي از ابعاد سازمان مورد توجه قرار گرفته و سياست ها و اهدافي كه تعريف مي شوند در جهت آن جنبه از فعاليتهاي سازمان مي باشد . به همين دليل هر چند كه امروزه هيچ شكي در نقش سيستم در هدايت و هماهنگ كردن فعاليتها در جهت اهداف سازمان وجود ندارد. تعدد سيستم ها مي تواند باعث بروز مشكلات فراواني گردد. در همين راستا ادغام سيستم هاي مختلف در سازمان امري الزامي مي باشد.
HSEE بعلاوه ارگونومي مي باشد كه در اين مقاله به HSE هدف مقاله ارائه مدل نرم افزار به ادغام سيستم ها ي بهداشت، ايمني، محيط زيست در راستاي ارتقاء HSE تعريف شده است. مقوله سطح بهره وري كاركنان و ايمني سازمان مي پردازد. نرم افزار ارائه شده براي يك پالايشگاه گاز در ايران طراحي گرديده است كه در كنار موضوع ارگونومي را نيز در بر مي گيرد. در حيطه ارگونومي قادر HSEE عوامل مرتبط با انسان، ماشين آلات، ابزارها و محيط مورد بحث قرار مي گيرد. بنابراين خواهد بود كه بهره وري نيروي انساني و سازمان را نيز ارزيابي و بصورت مستمر ارتقاء بخش د . مدل ارائه شده براي اولين بار در سطح جهان مطرح مي گردد.

 

 

دانلود متن کامل مقاله  PDF  267 KB

 

 

     ( براي دانلود اين مقاله بر روي گزينه بالا کليک راست کرده گزينه  Save Target As را انتخاب کنيد)