فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش محيط زيست
دانشگاه و اساتيد محيط زيست
آموزش علوم محيط زيست
نرم افزارهاي محيط زيستي
مراکز تحقيقاتي محيط زيست
پروژه تحقيقاتي محيط زيست
برترين سايتهاي محيط زيست
متخصصين رشته محيط زيست
بانک مقالات محيط زيستي
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات محيط زيست
گالري عکس محيط زيست
 
 

عنوان: کنيداريا (Cnidaria)

نويسنده: محمد مهدي مالکي       ايميل: geoaria@yahoo.com 

منبع اطلاعاتي: geoaria. blogfa. com            تاريخ نگارش: 15/02/1384

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - - -

   
 
 

از کيسه تنان دريايي با تقارن دو جانبي تا شعاعي مي باشند که دهان توسط يک حلقه از تانتاکولها احاطه مي شود. کنيدارياها داراي سلولهاي اکتودرمي  مي باشند که تحت عنوان Cnidae يا نماتوليت ناميده مي شوند. اين موجودات از تانتاکولها براي گرفتن طعمه و دفاع استفاده مي کنند. آنها به طريقه جنسي يا از طريق جوانه زدن توليد مثل مي کنند. بصورت منفرد يا به حالت کلني بوده و لارو توليد مي نمايند.معمولاً تناوب نسلي بين اشکال پوليپ و مدوز ديده مي شود. اگر به صورت کلني باشند چند شکلي در آنها مشاهده شده و از نظر عملکرد به دسته هائي چون پوليپهاي تغذيه کننده، پوليپهاي توليد کننده و... تقسيم مي شوند.

مدوز شامل ژل غني از آب مي باشد. در قسمت فوقاني" Exumbrella" و در سمت زيرين "SubSublla" ممکن است که به يک حاشيه ماهيچه اي ختم شوند.

شاخه كنيداريا پست‌ترين جانوراني هستند كه ياخته‌هايشان تشكيل بافت‌هاي مشخص را مي‌دهد. اين شاخه شامل گونه ها و جنس هاى منفرد و کلونى است که به همراه بريوزوآها و گراپتوليت ها يکى از مهمترين گروه هاى فسيلى بى مهره هستند، که تشکيل اشکال کلونى رامى دهند. اينها بى مهرگانى آبزى هستند که نسبت به اسفنج ها و آرکئوسياتاها تکامل بيشترى يافته اند. حيواناتى با بدن ساده اند که در آنها سلول ها تغييراتى پيدا کرده و بصورت بافت در آمده اند.

 غالبا در محيط دريايى و کم عمق ديده مى شوند. بدن آنها داراى حفره مرکزى به شکل کيسه (Coelentron يا Entron) مى باشد. ديواره  از يک لايه خارجى (اپيدرم)، يک لايه داخلى (آندودرم) و يک لايه ميانى (مزوگله ژلاتينى) تشکيل شده. اپيدرم حاوى سلول هاى تاژکدار به نام Nematocyst است. در بدن اينها فقط يک حفره داخلى وجود دارد که در انتها بسته است و تنها از طريق يک منفذ به نام دهانه با خارج ارتباط دارد.دهان بوسيله يکسرى زوايد پوستى در يک يا دو رديف احاطه شده (بازو Tentacle). اينها فاقد سيستم تنفسى، دفعى و گردش خون هستند.اما سيستم گوارشى، ماهيچه اى، سيستم عصبى و شبکه ساده اى از سلول هاى عصبى و توليد مثل دارند.

اسکلت آنها خارجى (Exoeskeleton) و يا داخلى (Endoeskeleton) و يا ترکيبى از هر دو مى باشد. جنس اسکلت اينها غالبا آراگونيت کلسيت و بندريت کيتين يا کيتينوفسفات مى باشد.در گذشته، شاخه Cnidaria را به همراه شاخه Ctenophora بعنوان زير شاخه هاى Coelenterata در نظر مى گرفتند. اما عدم وجود سلول هاى Nematocyst در Ctenophora، عمدتا سبب جدا نمودن اين دو نمونه فسيلى از هم شده است.

از آنجايى که اينها بنتيک هستند لذا از قاعده به کف دريا مى چسبند و بصورت خيلى ساده، هر فرد شبيه يک لوله تو خالى است که گاهى، اين لوله ها از هم جدا هستند (Meduse) و شبيه کلاه بوده و Tentacula از آن آويزان هستند. حفره مرکزى اينها بصورت يک حفره چهار بخشى است که به آن Tetramus مى گويند.

 

افراد مختلف كنيداريا به طور انفرادي يا به صورت اجتماع زندگي مي‌كنند و به دو صورت مشاهده مي‌شوند:

 

1- پوليپ(Polyp): بدن لوله مانند دارند كه يك انتتهاي آن بسته است و به اجسام مختلف ثابت مي‌شوند و انتهاي ديگر دهان قرار دارد. پوليپ‌ها معمولا چند ميلي‌متر قطر دارند. اما اندازه كلني آنها بزرگتر است.درون يك كلني پوليپ‌هايي با اشكال مختلف ديده مي‌شوند كه هر يك از آنها وظيفه خاصي را به عهده دارند مثل تغذيه، توليد مثل و...

 

2- مدوزا(Medusa): به طود آزاد شناور است. ساختمان‌هايي شبيه به چتر دارند.

 

مهم‌ترين مشخصات كنيداريا عبارتند از:

1-  تقارن شعاعي

2-  اسكلت آهكي يا شاخي

3-  فاقد خون، دستگاه تنفس و يا دستگاه ترشحي

4-  توليد مثل غيرجنسي از راه جوانه زدن و جنسي به روش تشكيل گامت‌هاي نر و ماده

5-  بيشتر آنها در كف درياهاي كم عمق و گرم يافت مي‌شوند.

6- ار موجوات ر يز پلانكتون و از بقاياي حيواناتي كه به سطح آب مي‌آيند تغذيه مي‌كنند

 

فسيل كنيداريا اولين بار در پركامبرين پسين(وندين) مشاهده شده ولي تعداد آنها تا اردويسين كمياب مي‌باشد.

 

 رده بندى کنيداريا (Phylum Cnidaria)

شاخه مرجان ها به رده هاى زير تقسيم مى شود :

 

رده هيدروزوآ (Class Hydrozoa)

رده سيفوزوآ (Class Scyphozoa)

رده آنتوزوآ (Class Antozoa)

 

 رده سيفوزوآ(Syphozoa Class) _کامبرين عهد حاضر

 اين دسته از موجودات از کنيدارياهاي دريايي مي باشند که داراي تقارن چهار جانبي هستند. تمام نسلهاي پوليپ سيفوزوآهاي بسيار شبيه به هم دارند و شامل پوليپهاي متعددي مي باشند که از 7 تا 1 ميليمتر طول دارند. افراد متعلق به اين رده بصورت انفرادى يا اجتماعى زندگى مى کنند. هر دو فرم Meduse و Polype در آنها ديده مى شود. داراى پلى مرفيسم هستند. حفره آنها فاقد لوله گوارشى است. جنس اسکلت در صورتيکه وجود داشته باشد غالبا کتينى است. بعلت عدم استحکام لازم گونه هاى فسيل در آنها کمياب است. عمدتا دريايى هستند اما بعضى از آنها نيز در آب شيرين زندگى مى کنند.

سيفوزوآها داراي چهار پرده هستند. مدوزها باندهاي عضلاتي نداشته و بنابراين Acraspedote ناميده مي شود. تناوب نسلهاي از پوليپ به مدوز به وسيله يک نوع جوانه زدن افقي که Strobilation ناميده مي شود، انجام مي پذيرد. اين وضع فقط در سيفوزوآ ديده مي شود بصورت Meduse بوده و بدنشان بصورت يک جسم نيمکره اى شکل از جنس ژلاتين تشکيل شده است. داراى تقارن شعاعى مى باشند و غالبا فاقد بخش هاى سخت هستند. پوشش خارجى از جنس کيتينوفسفات است. منحصرا دريايى اند. لاروهاي مدوز از حالت پوليپ شروع به رشد مي نمايند. علاوه بر Strobilation سيفوزوآها توليد مثل نيز دارند که بوسيله ي جوانه زدن پوليپها انجام مي پذيرد. زير رده هاي مهم اين رده عبارتند از:

 

 زير رده سيفومدوز(Scyphomedusae)

 اين زير رده شامل يک فرم مدوز که حداکثر قطر آن تا دو ميليمتر مي رسد و يک فرم پوليپ است. سيوزوآهاي امروزي که فسيلهاي کمي از فرم مدوز آنها باقي مانده است داراي ناحيه گوارشي (آنترون) بوده که به چهار حفره گوارشي محيطي تقسيم شده و به وسيله چهار چين شعاعي به سمت خارج ادامه دارد  و داراي لبها و تانتاکولهائي در اطراف بدن مي باشد. دهانه معمولاً صليبي شکل بوده ، تخمها لاروي شکل هستند. در فسيلهاي سيفومدوز قسمتهاي سخت شناخته شده است. سن سيفومدوزهاي اوليه پرکامبرن فوقاني است. در اين زمانمدوز پراکندگي وسيعي داشته و به وضوح در سراسر جهان يافت مي شده است. آهکهاي ليتوگرافيک سولن هوفن آلمان (ژوراسيک بالائي ) يک مکان کلاسيک براي نشان دادن محل محفوظ مانده اين فسيلها است. بهترين جنس شناخته شده Rhizostomites مي باشد که ساختمان آن با چزئيات کامل شناخته شده است. Aurelia و Chrysaora نيز مثالهايي از جنسهاي امروزي هستند.

 

 زير رده کنولاتا (conulata)

داراي اسکلات مخروطي شکل هستند که طول آنها بين 6 تا 10 سانتي متر مي باشد. ضمناً تقارن چهار جانبي و ديواره نازک کيتين و فسفاتي از مشخصات آنها است. سطح خارجي بدن بوسيله ي ضمائم افقي و عمودي ظريفي پوشيده شده است و هر طرف آن به دو نيمه تقسيم مي گردد که بوسيله شيارهايي کم و بيش مشخص است. افراد اين زير رده اگر چه در مراحل جواني غالباً در محل استقرار خود به کف حوضه مي چسبند ولي بعضي از فرمهاي آن به صورت شناگردان آزاد در مرحلهاي از زندگي خود که رشد بيشتري يافته اند زندگي مي کنند دهانه کنولاريدها احتمالاً بوسيله تانتاکولهاي متعددي احاطه مي شده است.

کنولاريا (Conularia) جنسي است که در زمان کامبرين فوقاني تا پرمين گسترش جهاني داشته است. براي مدتي طولاني کنولاريد به عنوان يک مسئله اساسي براي تاکسونوميستها مطرح بود. دانشمندان علم رده بندي در سال 1937 براي اولين با آنها را بر مبناي تقارن چهار جانبي به عنوان پوليپ سيفوزوآ ظبقه بندي کردند. يکي از جنسهاي امروزي سيفوزوآجنس ، Stephanoscyphus است که پوليپ آن کاملاً بوسيله يک لوله کيتيني احاطه شده است.

 

 

 رده آنتوزوآ (Antozoa Class ) _ کامبرين؟ (اکثرا معتقدبه اردويسين) عهد حاضر

آنتوزوآها مرجان هاي منحصراً دريايي بوده و فقط به اشکال پوليپ يافت مي شوند. پوليپ ها يا به اشکال کلني و يا به صورت منفرد وجود دارند. لوله اي دهان را به حفره گوارشي متصل مي کند و تانتاکولها معمولاً در اطراف صفحه دهاني قرار مي گيرند. ديواره پوليپ شامل يک لايه خارجي ( Ectoderm ) يک لايه مياني (Mesogle) و يک لايه خارجي (Endoderm) مي باشد ، حفره گوارشي به وسيله 4 8 و يا بيشتر پرده مياني و حجرات شعاعي تقسيم مي شود. هر حجره شعاعي در تماس به يک تانتاکول توخالي است. علاوه بر تقارن شعاعي ، آنتوزوآها داراي تقارن دو جانبي مي باشند. اگرچه تشکيل يک کلني به وسيله جوانه زدن بسيار متداول است ولي بعضي از پوليپ ها بخش هاي سخت ترشح نمي کنند. در حالي که برخي ديگر توليد اسکلت هاي آهکي ، شاخي يا کيتيني مي نمايند ، که شامل يک اسکلت داخلي و يا اسکلت فشرده خارجي مي شود. امروزه بيش از 6000 گونه از آنتوزوآها در درياهاي سراسر جهان وجود دارد. بسياري از آنها در ريف هاي اقيانوس هند و اقيانوس آرام وجود دارند. فسيل آنتوزواها از اردوويسين به بعد يافت شده است.

 

 بصورت انفرادى يا اجتماعى زندگى مى کنند. فقط به حالت Polype ديده مى شوند. حفره مرکزى توسط پرده هاى Mesentry به چندين بخش تقسيم مى شود. اسکلت به شکل اسکلت داخلى بصورت سوزن هاى آهکى Sclerite و يا اسکلت خارجى از جنس آهک مى باشد. منحصرا دريايى اند.

رده آنتوزوآ كنيدارياهاي كاملا دريايي بوده كه منحصرا به صورت پوليپ مشاهده مي‌شوند. رده آنتوزوآ به سه زير رده تقسيم مي‌شود :

  زير رده آلسيوناريا يا اكتاكوراليا يا مرجان‌هاي هشت‌تيغه اي( Subclass Alcyonaria= octocorallia )

  Subclass Ceriantipatharia          

زير رده زوآنتاريا (zoantaria=Subclass Zoantharia )

 

  Subclass Octocorallia (پرمين عهد حاضر):

 داراى تنتاکول هايى بصورت منشعب، شاخه مانند يا پر مانند هستند. جنس اسکلت غالبا آهکى است. علت نامگذارى اين زير رده به اين اسم بعلت تقارن 8 گانه آنهاست. محل زندگى آنها در مناطق ساحلى و محيط هاى ريفى مرجانى کمربند قاره اى اقيانوس هاى آرام، هند و اطلس مى باشد.

 

  Subclass Zoantharia ( کامبرين ؟ - عهد حاضر ):

نام ديگر آن مرجان‌هاي سنگي مي‌باشد. داراي اسكلت آهكي مي‌باشند. اسكلت يك پوليپ تنها يا هر يك از افراد كلني را كوراليت(Corallite) و اسكلت يك مجموعه كلني را كورالوم(Corallum) مي‌نامند. بصورت انفرادى يا اجتماعى زيست مى کنند. داراى اسکلت خارجى آهکى هستند. اکثر مرجان هاى فسيل در اين رده جاى دارند. تعداد Septa در اين زير رده بر خلاف زير رده اول زوج مى باشد.

دو اصطلاح :

سپتا : تيغه هاى شعاعى که از سمت حاشيه بطرف مرکز با آرايش شعاعى قرار گرفته اند و نقش نگهدارنده مزانترى را دارند 

سپتوم : همان سپتاست اما به حالت منفرد

 

زير رده زوآنتاريا به سه راسته تقسيم مي‌شود (تقسيم بندى بر اساس چگونگى نظم و آرايش سپتاها و اسکلت مى باشد) :

1- راسته روگوزا(Rugosa) يا تتراكورال‌ها(Tetracorales) يا مرجان‌هاي چهار تيغه‌اي

2- راسته  تابولاتا(Tabulata)

3- راسته  اسكلراكتينا(Scleractinia) يا هگزاكورال‌ها(Hexacorales) يا مرجان‌هاي شش‌‌تيغه‌اي

 

 راسته روگوزا يا تتراكورال‌ها Order Rugosa( کامبرين ؟ - ترياس پيشين ) :

علت نامگذارى آن بخاطر چين و چروک داشتن اسکلت خارجى آنهاست. از مرجان هايى هستند که دو فرم منفرد و کلونى در آنها ديده مى شود. سپتاهاى شعاعى داراى دو اندازه Minor و Major هستند. داراى تيغه يا ورقه هاى عرضى Tabulae هستند که ممکن است به اشکال مختلفى ديده شود. از راسته‌هاي مهم و از بين رفته مي‌باشد و كليه جنس‌هاي آن متعلق به دوران پالئوزوئيك است. داراي اسكلت آهكي بوده و به شكل انفرادي و كلني ديده مي‌شوند.

سطح خارجي اسكلت آنها به دليل چين خوردگي‌هاي افقي(Rugae) ناهموار بوده و روگوزا ناميده مي‌شوند. صفحات تابوله(Tabula) و ديس‌اپي‌منت(Dissepiment) نيز مشاهده مي‌شوند. در قسمت فوقاني هر كوراليت فرورفتگي فنجاني شكلي مشاهده مي‌شود كه به آن كاليكس(Calyx) مي‌گويند.

تابوله صفحات كم و بيش افقي، مقعر يا محدب است كه تا قسمت مركزي داخل يك پوليپ گسترش دارند.

ديس‌اپي‌منت صفحات كم و بيش منحني‌شكل كه معمولا در مجاورت ديواره بيروني كوراليت(Epitheca) واقع شده‌اند.

روگوزا ابتدا داراي شش سپتاي اوليه(اصلي) مي‌باشد و سپتاهاي بعدي كه تشكيل مي‌شوند، فقط در  4 نقطه در داخل كورالوم قرار مي‌گيرند و تعداد آنها مضربي از 4 بوده و نسبت به يك صفحه  تقارن دارند، لذا به آنها تتراكورال هم گفته مي‌شود.  زافرانتيس، كلسئولا و ليتوستروشن از جنس‌هاي شاخص تتراكورال مي‌باشند.

از جنس هاى مهم اين راسته G.Lithosteotion  ،  G.Zaphrentis   ،  G.Calceola  هستند

 

 راسته تابولاتا Order Tabulata ( کامبرين ؟ - پرمين ):

تمامي جنس‌هاي اين راسته به صورت كلني مشاهده مي‌شوند. صفحات تابولا در آنها گسترش يافته و سپتاها تحليل رفته مي‌باشند. منشا مرجان‌هاي تابولا هنوز مشخص نشده است. از اردويسين مياني تا پرمين وجود داشته‌اند و بدين ترتيب هم‌زماني با مرجان‌هاي چهارتيغه‌اي نشان مي‌دهند.اين مرجان ها در درياهاى پالئوزوئيک از سازندگان ريف بودند و به شکل ثابت و کلونى زندگى مى کردند. Corallum آنها مرکب از کوراليتهاى باريک لوله اى يا منشورى جدا از هم بوده است که در اين صورت بافتى بنام Coenenchyme ما بين کواريتها قرار مى گيرد. ارتباط بين کوراليتها ممکن است بوسيله لوله هاى رابط عرضى و يا حفراتى در ديواره برقرار شود. Septa معمولا بسيار کوچک و کوتاه و مساوى هم مى باشند و بهمين دليل گاهى انها را خار مى نامند. تعداد سپتاها 12 عدد است که البته در برخى از جنس ها ممکن است سپتا وجود نداشته باشد. مشخصه اين راسته وجود تيغه يا صفحات افقى Tabulae است که معمولا به خوبى رشد نموده اند و در برخى، اين صفحات داراى تحدب و تعقر شده اند.  از جنس هاى مهم آن مى توان به : G.Favosites  ،  G.Halysites  ، G.Syringopora  و ميشلينا اشاره کرد.

 

 راسته  اسكلراكتينا يا هگزاكورال‌هاOrder Scleractinia  ( ترياس ميانى عهد حاضر ):

قديمى ترين افراد شناخته شده در اين راسته متعلق به ترياس ميانى هستند. پس از حدود 210 تا 220 ميليون سال پيش، تا کنون زندگى مى کنند. دو فرم منفرد و اجتماعى در آنها ديده مى شود. سازنده ريف هاى مرجانى و جزاير مرجانى بوده و از طرفى برخى از جنس هاى متعلق به آنها در نواحى عميق دريا زيست مى کنند. مرجان‌هاي منفرد يا كلني با اسكلت آراگونيتي مي‌باشند. سيكل تشكيل سپتا در آنها شش يا مضربي از شش مي‌باشد. براي اولين بار در ترياس مياني ظاهر شده و يكي از تشكيل‌دهنده‌هاي مهم ريف‌ها در درياهاي مناطق حاره امروزي هستند.اسكلت هگراكورال‌ها شبيه به تتراكورال‌ها است ولي طرز تشكيل سپتاها در آنها با تتراكورال‌ها متفاوت است.  از جنس هاى مهم آن G.Cyclolites  ، G.Thecosmilia   ، G.Montlivaltia  ،گونيوپورا، مونتلي‌والتيا و مآندرينا اشاره کرد. 

 

- Order Heterocorallia : شاخص نهشته هاى کربونيفر در نواحى حاشيه اقيانوس آرام هستند. مرجان هاى متعلق به اين راسته غالبا داراى 4 سپتاى شعاعى بوده و سپتاهاى جديد به اين چهار سپتاى اصلى مى چسبند. علاوه بر تيغه هاى شعاعى داراى تيغه هاى افقى نيز هستند.همان طور که اشاره شد Subclass Zoantharia منحصرا دريايى اند اما اکثر آنها در درياهاى گرم و کم عمق زندگى مى کردند و مى کنند. بعضى بصورت انفرادى به رسوبات سخت چسبيده و يا بصورت نرم قرار مى گيرند اما اکثر آنها بصورت اجتماعى زندگى مى کنند و بعنوان سازنده ريف مطرح مى شوند.

 

مرجان‌هاي هگزاكورال و تتراكورال اگرچه در بعضي از خصوصيات مورفولوژيكي شبيه به يكديگر هستند اما اختلافات عمده‌اي دارند. در تشكيل سپتاهاي تتراكورال بعد از تشكيل سپتاي اوليه، سپتاهاي بعدي فقط در 4 نقطه قرار مي‌گيرند، در صورتي كه سپتاهاي هگزاكورال نظم و ترتيب شعاعي دارند.

سپتاهاي اوليه تشكيل شده، كوراليت را به قسمت‌هاي 60 درجه‌اي تقسيم مي‌كنند و سپتاهاي بعدي در سيكل‌هاي منظم شش‌تايي و سپس مضربي از شش اضافه مي‌شوند.

تشخيص مرجان‌هاي چهارتيغه اي و شش‌تيغه‌اي از يكديگر در ميكروفاسيس‌ها غير ممكن بوده و فقط از نظر شكل ظاهري و ساختمان‌هاي شعاعي و دايروي از يكديگر قابل تميز مي‌باشند.

تتراكورال‌ها در پرمين فوقاني در حال انقراض بوده و نخستين هگزاكورال‌ها در ترياس مياني ظهور پيدا مي‌كنند.

 

 مرجان ها را از نظر شرايط زيستى به دو گروه تقسيم مى کنند :

1- آنهايى که در مناطق حاره در عمقى کمتر از 90 متر و بالاتر از 18 درجه سانتى گراد ريف مى سازند که اين مرجان ها با يکنوع جلبک قهوه اى بنام Zooxantella داراى زندگى همزيستى اند.

2- مرجان هايى که در سطح زمين پراکنده اند و تشکيل ريف نمى دهند. ولى بصورت منفرد يا اجتماعات مجزا و منفرد هستند که در اعماق 60 تا 6000 مترى زندگى مى کنند مناسب ترين عمق زيست آنها 180 تا 210 متر است

 

 ريف :

يكي از سازندگان اصلي ساختمان‌هاي ريفي مرجان‌ها مي‌باشند. ريف‌ها ساختمان برآمده‌اي هستند كه بالاتر از كف حوضه قرار دارند و در مقابل امواج، مقاوم مي‌باشند.

ريف‌ها غالبا از پوسته‌هاي موجودات تشكيل شده‌اند. ولي ممكن است حاصل برآمدگي‌هاي غيراسكلتي نيز باشند. چنانچه رشد موجودات باعث تشكيل برآمدگي شده  به فرم عدسي‌شكل باشد، آن را بايوهرم (Bioherm) و اگر به فرم مسطح بوده و عدسي‌شكل نباشد، آن را بايوستروم(Biostrome) مي‌نامند.

واژه ديگري كه كاربرد بسيار دارد بيلد آپ (Build up) است كه براي توصيف رسوبات كربناته ضخيمي كه اساسا از موجودات تشكيل يافته‌اند و داراي گسترش جانبي محدود مي‌باشند، اطلاق مي‌گردد.

ساختمان‌هاي مزبور هميشه شبكه سختي را در مقابل امواج تشكيل نمي‌دهند.ساختمان شبكه‌هاي ريفي در طي تكامل خود در كف دريا، در نتيجه تاثير متقابل پنج فرايند رشد و تخريب به شرح زير كنترل مي‌شوند:

 

1-   رشد شبكه اوليه

2-   رشد شبكه ثانويه

3-   فرسايش حاصل از فرآيندهاي فيزيكي و بيولوژيكي

4-   رسوب‌گذاري داخلي

5-   سيماني شدن

 

ريف‌ها به اشكال مختلفي ديده مي‌شوند از قبيل ريف‌هاي سدي(Barrior reef)، ريف‌هاي حاشيه‌اي (Fringing reef)، ريف‌هاي برآمده (reef-Knoles)، ريف‌هاي ساحلي (Bank reef)، ريف‌هاي پلاتفرمي(Platform reef)، ريف‌هاي ديواري(Wall reef)  و ريف‌هاي حلقوي(Atoll reef).

ريف‌هاي سدي به موازات ساحل قرار مي‌گيرند و بين آنها و ساحل محيط بسته‌اي به نام لاگون(Lagoon) تشكيل مي‌گردد. وجود لاگون از مشخصات مهم ريف‌هاي سدي مي‌باشد كه در آن حداقل انرژي حكم‌فرما بوده و محل مناسب و امني براي موجودات است.

 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت