فاصله زمين تا خورشيد ۹۳ميليون مايل و فاصله مريخ تا خورشيد ۱۴۲ميليون مايلطول يک روز زميني ۲۳ساعت و ۵۶دقيقه و طول يک روز مريخي ۲۴ساعت و ۳۷دقيقه(هر مايل 1609متر است)يک سال زمين ۳۶۵ روز ويک سال مريخ ۶۸۷ روز مواد تشکيل دهنده اتمسفر زمين اکسيژن نيتروژن هيدروژن بخار اب ودي اکسيد کربنو.مواد تشکيل دهنده اتمسفر مريخ بيشتر دي اکسيد کربن ومقداري بخار آب است که تنها ۱۳٪ آن را اکسيژن تشکيل مي دهد.جاذبه مريخ ثلت جاذبه زمين است در حدود ۳/۳ متبر مجذور ثانيه دماي روز مريخ ۲۷ درجه و دماي شب در ان ۱۳۷- درجه سانتيگراد استزمين فقط يک قمر (ماه) دارد و مريخ دو قمر زيبا به نامهاي فوبوس و دموس دارد.مريخ همواره براي بشر جذاب بوده ودر رابطه با ان تحقيقات زيادي صورت گرفته در همين راستا اژانس فضايي اروپا اسا در برنامه فضايي خود بنام ارورا در نظر دارد فرود انسانرا بر اين ستاره مرموز بين سالهاي ۲۰۲۵-۲۰۱۵ ميلادي محقق گرداند و بسيار اميدوارند که کاوشگر مريخشان (بيگل ۲) به کمک بازوهاي مکانيکي خود بتواند از خاک مريخ نمونه برداري کند فرق اصلي اين کاوشگر اروپايي با کاوشگرهاي امريکايي روورها اين است که داراي چرخ براي گردش روي مريخ نمي باشد.
 

◄   اولين مريخ پيما:

قبل از نيمه شب دوم ژوئن ۲۰۰۳ يک موشک سايوز که حامل فضا پيماي مارس اکسپرس بود از پايگاه فضايي بايکونر قزاقستان به فضا پرتاب شد بر روي اين فضا پيماي ايک کاوشگر به نام بيگل ۲ نصب شده بودهدف از اين برنامه فضايي جمع اوري اطلا عاتي از خاک اين سياره مرموزتوسط بيگل ۲ بود. سفر به مريخ به مدت شش هفته به طول کشيد.

 

◄   چشم هم چشمي ناسا با اسا:
اژانس فضايي ناسا نيز توانست مانند اژانس فضايي اروپا کاوشگر مريخ خود را توسط موشک دلتاي ۲ براي ماموريت به مريخ بفرستد اين پرتاب در روز سه شنبه دهم ژوئن 2003 از پايگاهکيپ کاناورال فلوريدا صورت گرفت.اين موشک حامل کاوشگري بودکه از نسل روورهايک اوشگر قبلي مريخ است ولي به مراتب کاملتر از ان بطوريکه در هر روز مريخي ۴۰ متر را طي خواهد نمود نام اين کاوشگر را دختري کوچک به نام سوفي کولليز انتخاب کرد.که در عکس زير کنار مدل کاوشگر ايستاده.هدف از اين برنامه فضايي جمع اوري اطلا عات دقيقتر راجع به مريخ است دانشمندان ناسا کاوشگر دوقلوي اسپريت يعني آ پو رچونيتي را نيز به مريخ اعزام کردندد البته قبلا ناسا در سال ۱۹۷۶ و ۱۹۹۷ دو مامورريت را ترتيب داده بود که طي ان روورهاي کاوشگر مريخ نتوانسته بودند اطلا عات زيادي را در مورد مريخ در اختيار محققان قرار دهند


 

تصويرهاي ارسالي توسط دوربين نصب شده روي کاوشگر اسپيريت در ۹فوريه ۲۰۰۴ از سطح مريخ گرفته شده که نشان دهنده سطوحي ناهموار است مانند علامتهاي عبور اب از بستر يک رودخانه خشک شدّه بعد از فرود موفقيت اميز اسپيرت روي مريخ ناسا بشدت در فکر سفر انسان به مريخ است مهمترين مشکل وجود پرتوهاي گاما ي جاري برروي مريخ است که بايد به کنترل در ايد ميدانيم که بدن انسان بطور محدودي مي تواند اين پرتوها را تحمل کند در کل زير روياي فرود انسان نقاشي شده.همچنيناسا سرگرم تحقيق پديد اوردن خانه هاي سبز درمريخ وماه است که بتوان در سفرهاي فضايي براحتي به غذا و اکسيژن دسترسي داشت.

اسپيريت در سوم ژانويه بر روي مريخ فرود امدمحل فرود امدن ان برروي گودال (Gusev) گوسو بود اميد فراواني است که ايت کاوشگر بوسيله بازوهاي مکانيکي خود بتواند از خاک مريخ نمونه برداري کند واطلاعاتي از وجود مواد مختلف خصوصا از وجود اب بدست اورد کاوشگر ديگر مريخ نيز به نام اپور چونييتي و بروي (Meridiani Planum) فرود آمده که بياباني برروي مريخ است هردوي اين مريخ نوردها عمليات خود با موفقيت انجام داده اند هرچند اسپيرت پر کارتر از اپورچونيتي است.